กิจกรรมเปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ณ ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยา ครั้งที่ 3 | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

News & Announcement

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

กิจกรรมเปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ณ ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยา ครั้งที่ 3

Date : 1 December 2016

พบกันอีกครั้ง แบบใกล้ชิดยิ่งกว่าเดิม !! โอกาสดีๆ สำหรับพี่น้อง หมู่ 7 (เกาะล้าน) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลเมืองพัทยาจะส่งทีมงานลงไปพบกับพี่น้องที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ 7 (เกาะล้าน) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แบบใกล้ชิด โดยการไปหาท่านถึงที่บ้าน เพื่อเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มาใช้บริการที่โรงพยาบาลเมืองพัทยาหรือศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยา เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยมีโรงพยาบาลเมืองพัทยาเป็นหน่วยบริการประจำที่รับการส่งต่อ ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 17.00 น ณ บริเวณ   ท่าหน้าบ้าน และหาดตาแหวน หมู่ 7 (เกาะล้าน) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมในงาน

  • บริการลงทะเบียนใช้สิทธิ/เปลี่ยนหน่วยบริการ โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์สิทธิประโยชน์ ของโรงพยาบาลเมืองพัทยา
  • การวัดความดันโลหิต และให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยพยาบาลวิชาชีพ
  • การตรวจคัดกรองเบาหวานแบบ Screening Test

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้จัดเตรียมเอกสารของท่านไว้ให้พร้อม เพื่อรอให้เราไปดำเนินการให้เลยถึงที่บ้านของท่าน เอกสารที่ใช้มีดังนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง[หากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง]
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอมีชื่ออยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ

 1. แบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ/ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำสามารถขอรับได้ที่ทีมงานที่ลงไปพบท่าน

 2. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ที่ไม่ได้เลือกโรงพยาบาลเมืองพัทยา หรือศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยา เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยมีโรงพยาบาลเมืองพัทยาเป็นหน่วยบริการประจำที่รับการส่งต่อ จะต้องจ่ายเงินค่ารักษาเองทุกกรณี

..แล้วพบกันนะคะ..