ข่าวสาร | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

ข่าวสาร

Date : 10 April 2020
วันนี้ 10 เมษายน 2563
นพ .พีระมน นิงสานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6  ระยองมาเยี่ยมชม ระบบการจัดการในรพ เมืองพัทยา เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19 และ ไปเยี่ยมชม
การบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามของอำเภอบางละมุงณ โรงแรม แกรนด์เบลล่าพัทยา
โดยมี เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม.รองปลัดเมืองพัทยาและ นางปุณณภา ทองพันธุ์ รก.ผู้อำนวยการ รพ .เมืองพัทยา พร้อม พญ . เพชรรัตน์ แซ่ว่อง นายแพทย์ชำนาญการ  และ นพ .เลียบเมือง ผุดผ่อง ผู้จัดการโครงการบริหารการดำเนินงานรพ เมืองพัทยา ให้การต้อนรับ