มหกรรมดูแลคุณ..Pattaya Fair Ready To Care | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

มหกรรมดูแลคุณ..Pattaya Fair Ready To Care

Date : 16 November 2015

เมืองพัทยาขอเชิญประชาชนทุกท่าน มาร่วมกิจกรรม  “มหกรรมดูแลคุณ..Pattaya Fair Ready To Care” ครั้งที่ 2
ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นี้   ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โดยเป็นการออกให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ ของเมืองพัทยา ฟรี!

  • ภายในงานท่านจะได้พบกับบริการด้านต่างๆ ฟรี อาทิ
  • บริการตรวจคัดกรองสุขภาพกับโรงพยาบาลเมืองพัทยา
  • บริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
  • บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ขอแบบแปลนบ้านมาตรฐาน
  • บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก
  • รับสมัครสมาชิกกลุ่มกองทุนสวัสดิการสังคมเมืองพัทยาและ
  • รับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์

นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากบริษัท โอสถสภา จำกัด รวมถึงมีกิจกรรมการเล่นเกม รับของที่ระลึก ฯลฯ