บริการสำหรับผู้ป่วย | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

บริการสำหรับผู้ป่วย

Facility

บริการสิทธิ์บัตรทอง สำหรับผู้ป่วย


โรงพยาบาลเมืองพัทยาเปิดรับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

สำหรับประชาชนเมืองพัทยาที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ 10, หมู่ 12 และหมู่ 7 (เกาะล้าน)  รหัสประจำบ้านขึ้นต้นด้วย 2096 ที่งานบัตรประชาชน ณ. ศาลาว่าการเมืองพัทยา

เฉพาะวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00

 

หากท่านไม่สะดวก สามารถมาขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรทองได้ที่ โรงพยาบาลเมืองพัทยา

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม โทร.038-103-900

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน

กรณีที่ย้ายสิทธิ์ภายในจังหวัด

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)

    3.1 สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง

    3.2 สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

กรณีที่ย้ายสิทธิ์ต่างจังหวัด

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)

    3.1 สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง

    3.2 สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

5. สำเนาบัตรประชาชน เจ้าบ้าน หรือผู้นำชุมชน หรือนายจ้าง

6. สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าบ้าน หรือผู้นำชุมชน หรือนายจ้าง

หากได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว จะได้รับสิทธิดังนี้

1. ทำฟันฟรี (ถอดฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ฟันปลอมฐานพลาสติก)
2. รักษาโรคฟรีตามเงื่อนไขที่ สปสช.กำหนด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริการสำหรับผู้ป่วย
ห้องพักผู้ป่วยใน (Ward) และ สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องพักผู้ป่วยและสิ่งอำนวยความสะดวกแผนกผู้ป่วยพิเศษ (Private Department)ตั้งอยู่ชั้น 4 ให้บริการห้องพักสำหรับผู้ป่วยใน โดยมีการให้บริการอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ห้องพิเศษมีทั้งหมด 19 ห้อง  แบ่งออกเป็น ห้องผู้ป่วย VIP (VIP Room)  จำนวน 3 ห้อง  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง  บริเวณห้องพักที่กว้างกว่าห้องพิเศษทั่วไป
บริการสำหรับผู้ป่วย
บริการสิทธิ์ประกันสังคม
บริการสิทธิ์ประกันสังคมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริการสำหรับผู้ป่วย
บริการสิทธิ์บัตรทอง
บริการสิทธิ์บัตรทอง สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลเมืองพัทยาเปิดรับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)สำหรับประชาชนเมืองพัทยาที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ 10, หมู่ 12 และหมู่ 7 (เกาะล้าน)  รหัสประจำบ้านขึ้นต้นด้วย 2096 ที่งานบัตรประชาชน ณ. ศาลาว่าการเมืองพัทยาเฉพาะวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00
บริการสำหรับผู้ป่วย
ใช้สิทธ์เต็มที่ บริการเต็มใจ ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
สำหรับโครงการเบิกจ่ายตรงนั้น ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล คือ ผู้ป่วยที่มีสถานะเป็น ใช้สิทธ์เต็มที
บริการสำหรับผู้ป่วย
การเตรียมตัวก่อนมาโรงพยาบาล เวลาเปิดให้บริการ รวมไปถึงเบอร์โทรในการสอบถามข้อมูลด้านต่างๆ
การเตรียมตัวก่อนมาโรงพยาบาลเมืองพัทยาการเตรียมตัวก่อนมาโรงพยาบาลเอกสารอะไรที่ไม่ควรลืม
บริการสำหรับผู้ป่วย
บรรยากาศโรงพยาบาลเมืองพัทยา ภาพที่ถ่ายทอดถึงวิสัยทัศน์หลัก คือ "รักษาอย่างห่วงใย ใส่ใจบริการ"
การใส่ใจในบริการถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของโรงพยาบาลเมืองพัทยา ไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทย หรือ ต่างชาติ เราพร้อมให้บริการด้วยใจ ควบคู่ไปกับการรักษาอย่างห่วงใย ดั่งวิสัยทัศน์หลัก ที่ว่า "รักษาอย่างห่วงใย ใส่ใจบริการ"