ตำแหน่งงานว่าง | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ร่วมงานกับเรา

Join Us

ประกาศรับสมัครงาน  ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2561

ติดต่อสอบถาม :  แผนกอำนวยการบริการ

ส่งข้อมูล (E-mail : hr_pch@hotmail.com) โทร : 038-103900 ต่อ 1251 

วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 8.00-14.00 น.

ตำแหน่งงานว่าง

Apply Now

ลำดับ

ตำแหน่ง

อัตรา

คุณสมบัติ

1แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป   (Full Time)
(ด่วนมาก)
2
 • สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา
2

พยาบาลวิชาชีพ เฉพาะทาง  (ผ่าตัด Full Time) 

(ด่วนมาก)

1
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร สาขาผ่าตัด 4 เดือนขึ้นไป
3

พยาบาลวิชาชีพ เฉพาะทาง  (วิกฤต Full Time) 

(ด่วนมาก)

1
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร สาขาวิกฤต 4 เดือนขึ้นไป
4

พยาบาลวิชาชีพ เฉพาะทาง  (อุบัติเหตุและฉุกเฉิน Full Time)

(ด่วนมาก)

1
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 4 เดือนขึ้นไป
5

พยาบาลวิชาชีพ เฉพาะทาง  (ทุกแผนก Full Time)

(ด่วนมาก)

20
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ                                                                  (แผนก IPD /VIP/OR/LR/ICU/SNB)
6

นักรังสีเทคนิค  (Full Time )

(ด่วนมาก)

2
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต ทางด้านรังสีเทคนิค
 • มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
7

พยาบาลวิชาชีพคุณภาพ

(ด่วนมาก)

1
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประการณ์ ด้านงานความเสี่ยงในองค์กรณ์ หรือผ่านการอบรม ISO, HA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ด่วนมาก)

1
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า
 • สามารถสื่อสารใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ
 • มีประสบการณืทำงานด้านแคชเชียร์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
9

เจ้าหน้าที่ควบคุมการติดเชื้อ 

(ด่วนมาก)

1
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรสาธารณสุขของรัฐและเอกชนอย่างน้อย 1 ปี
10


เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

(ด่วนมาก)

 
1
 • สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีในสายงานคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MSE / HIM
 • มีประสบการณ์ ด้านระบบงานโรงพยาบาลหรือบริษัทใหญ่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
11

เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์

(ด่วนมาก)

1
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.หรือเทียบเท่า
 • สามารถสื่อสารใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศได้
12
 
พยาบาลวิชาชีพ

(ทุกแผนก Full Time) ประจำสาขาเกาะล้าน

(ด่วนมาก)

3
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
13

ผู้ช่วยนิติกร 
ประจำศาลากลาง เมืองพัทยา

(ด่วนมาก)

1
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีและรู้เรื่องงานนั้นๆจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ : ประกันสังคม/ประกันค่ารักษาพยาบาลของเมืองไทยประกันชีวิต/ ยูนิฟอร์ม / ค่าล่วงเวลา / ค่าเบี้ยกันดาร / โบนัสประจำปี

ติดต่อสอบถาม :  แผนกอำนวยการบริการ อาคารสาธารณสุข ชั้น 1
ในวันจันทร์ - ศุกร์ **เว้นวันหยุดราชการ กรอกใบสมัครด้วยตนเองเวลา 8.00-14.00 น.
โทร  038-103900 ต่อ 1251 หรือส่งข้อมูล (E-mail : hr_pch@hotmail.com)