ประโยชน์ของการเลิกบุหรี่ | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

บทความเรื่องสุขภาพ

Health Article

ประโยชน์ของการเลิกบุหรี่

Date : 19 September 2016

ข้อมูลจาก : หนังสือบุหรี่หรือสุขภาพ
ภาพจาก  : pixabay.com

การเลิกสูบบุหรี่ นอกจากจะทำให้เกิดผลดีโดยทันทีต่อผู้หยุดสูบแล้ว ยังลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอด หัวใจขาดเลือดกระทันหัน และลดการเสี่ยงต่อการเสียชีวิตลงด้วย
ประโยชน์ของการเลิกสูบบุหรี่
1.การหยุดสูบบุหรี่เป็นผลดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก และเป็นผลดีที่เกิดขึ้นทันทีที่เลิกสูบบุหรี่ทั้งในเพศชายและเพศหญิง ในทุกกลุ่มอายุ ไม่ว่าจะป่วยด้วยโรคจากการสูบบุหรี่แล้วหรือไม่ก็ตาม
2.ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่จะมีอายุยืนยาวกว่าผู้ที่ยังคงสูบบุหรี่ต่อไป โดยผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ก่อนอายุ 50 ปีจะมีโอกาสเสียชีวิตเพียงครึ่งหนึ่งของผู้ที่ยังคงสูบต่อไป เมื่อทั้งสองกลุ่มมีอายุ 65 ปี
3.การเลิกสูบบุหรี่ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอด มะเร็งระบบอื่นๆ หัวใจขาดเลือดกะทันหัน เส้นเลือดในสมองตีบหรือตันกะทันหัน โรคถุงลมโป่งพอง และโรคปอดเรื้อรังอื่นๆ
4.ผู้หญิงที่หยุดสูบบุหรี่ก่อนการตั้งครรภ์ หรือระหว่าง 3 ถึง 4 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ จะลดความเสี่ยงที่บุตรจะมีน้ำหนักแรกคลอดน้อยกว่าปกติ
5.ผลดีที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพจากการหยุดสูบบุหรี่มีมาก น้ำหนักเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเพิ่มโดยเฉลี่ย  2.3 กิโลกรัม
6.การหยุดสูบบุหรี่ เมื่อเทียบกับผู้สูบบุหรี่ต่อไป ความเสี่ยงของการเสียชีวิตจะลดลง