เลือกนวดอย่างไร ไม่เสี่ยงอันตราย | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

บทความเรื่องสุขภาพ

Health Article

เลือกนวดอย่างไร ไม่เสี่ยงอันตราย

Date : 13 October 2016

ข้อมูลจาก : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์
ภาพจาก : pixabay.com

แพทย์แผนไทยแนะแนวทาง 3 ข้อสำคัญเพื่อพิจารณาผู้ให้บริการนวดว่ามีความปลอดภัยหรือไม่ หลังจากสื่อสังคมออนไลน์ มีการพูดถึงคลิปนวดที่เรียกกันว่า “นวดเปิดสมอง” ซึ่งทำให้ผู้ถูกนวดมีอาการชักกระตุก และกลับฟื้นขึ้นมาปกติภายหลัง จนทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงสาธารณสุข ต้องรีบออกมาเตือนว่า การนวดเปิดสมองนั้นเป็นอันตราย เนื่องจากการนวดจุดบริเวณคอที่มีเส้นเลือดใหญ่ และมีเส้นประสาทต้องระมัดระวังอย่างมาก ฉะนั้นการกดบริเวณนั้นหนักเกินไป อาจทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ ทำให้สมองขาดเลือดขาดออกซิเจน และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

“กรณีที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนที่คนไทยต้องเรียนรู้ว่า อะไรที่รวดเร็วเกินไปก็ไม่ดี บางครั้งต้องช้าลงบ้าง เพราะการดูแลสุขภาพ ต้องแยกแยะว่า สิ่งไหนเป็นภูมิปัญญาการนวดไทย ที่บรรพบุรุษถ่ายทอดความรู้มาให้และเป็นของแท้ หรืออะไรที่เป็นลักษณะการหลอกลวงแอบอ้าง จนทำให้บางครั้ง ก็เป็นการยากในการพิจารณาของประชาชนทั่วไป”

ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย แนะนำว่า หากผู้ใช้บริการประสงค์ต้องการนวด มีหลักเกณฑ์พิจารณา ประกอบด้วย

1. ผู้ให้บริการต้องมีใบรับรองผ่านการอบรม หรือการเรียนตามหลักสูตร สำหรับให้บริการนวด โดยกลุ่มผู้ให้บริการถูกจัดแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ
ผู้ที่เรียนมาในรูปแบบภูมิปัญญา (หมอพื้นบ้าน) กลุ่มนี้ได้มีการสำรวจและขึ้นทะเบียนประมาณ 5 หมื่นคน / ผู้ที่ไม่ได้สอบใบประกอบวิชาชีพ แต่ผ่านการอบรมการนวด / และผู้ที่ได้ใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งสามารถรักษาโรคได้ เนื่องจากต้องผ่านหลักสูตรอบรมอย่างน้อย 800 ชั่วโมง หรือ เรียนเรื่องกายวิภาคศาสตร์

2.พิจารณาจากสถานที่ให้บริการ ถ้าเป็นสถานประกอบการเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพ ตรงนี้ห้ามนวดเพื่อบำบัด หรือรักษาเด็ดขาด
2.สถานบริการนวดเพื่อรักษาโรค กลุ่มนี้ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ และภายในสถานบริการควรมีเครื่องมือรองรับหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
3.ก่อนเริ่มทำการนวดผู้ใช้บริการต้องแจ้ง ผู้ให้บริการว่า ตนเองมีข้อห้ามอะไร เช่น มีประวัติเรื่องเส้นเลือด กระดูก ฯลฯ หรือไม่เพื่อทำให้ผู้นวดจะได้ระมัดระวัง

นพ.ขวัญชัย ทิ้งท้ายว่า ก่อนตัดสินใจใช้บริการนวด ควรตรวจสอบใบรับรองการให้บริการ หรือสถานประกอบการก่อนว่ามีความถูกต้อง น่าเชื่อถือหรือไม่ แต่ถ้าหากเกิดปัญหาภายหลัง ผู้ใช้บริการควรร้องเรียนกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

เภสัชกร ดร.ยงศักดิ์ ระบุว่า การนวดปัจจุบันเป็นที่นิยมแพร่หลาย ฉะนั้นการดูแลบางครั้งอาจไม่ทั่วถึง ซึ่งบางแห่งอาจมีการคิดสูตรของแต่ละที่ขึ้นมาโดยที่ไม่มีอยู่ในตำรา เพื่อทำให้น่าสนใจ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่สมควร เพราะถ้านวดไม่ดี อาจทำให้เลือดไปเลียงสมองไม่ทัน บางครั้งอาจทำให้การเต้นของหัวใจเปลี่ยนแปลงไป อย่างเช่น กรณีนวดเปิดสมองที่เกิดขึ้น

“หลักวิชาชีพการนวด ต้องผ่านการฝึกหัดอบรม จนผู้ปฏิบัติได้รับการยอมรับ ไม่ใช่ใครอยากจะทำก็ได้ และไปอ้างภูมิปัญญา ไม่ใช่ใครมีวิชาก็ปล่อยกันอออกมา เพราะเมื่อมีปัญหาสังคมจะไม่ยอมรับ และจะทำให้เสียหายกันไปหมด”

ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ระบุว่า ส่วนบทลงโทษ ผู้ที่เปิดคลินิกสถานพยาบาลเถื่อนมีโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ที่ไม่มีใบประกอบโรคศิลป์ ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ถือว่าเป็นหมอเถื่อน มีทั้งโทษจำคุกไม่เกิน 3ปี โทษปรับไม่เกิน 6หมื่นบาทเช่นกัน