อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

บทความเรื่องสุขภาพ

Health Article

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

Date : 17 October 2016

ข้อมูลจาก : ศ.พญ.วรรณี นิธิยานันท์, ศ.นพ.สาธิต  วรรณแสง
ภาพจาก : pixabay.com

หลายต่อหลายคนมักเข้าใจว่าโรคเบาหวานเป็นโรคที่่น่ากลัว แต่ในความเป็นจริงแล้วโรคนี้สามารถควบคุมได้หากรู้จักรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์อยู่เสมอ รวมทั้งการรับประทานอาหารให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้

โดยปกติแล้วผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถรับประทานอาหารร่วมกับคนปกติได้ แต่ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับพลังงานและสารอาหารที่เพียงพอสมดุลกับการใช้แรงงานและยาที่แพทย์กำหนดไว้นอกจากนี้ การรับประทานอาหารที่ถูกต้องยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลและช่วยป้องกันหรือชะลอโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น โรคเบาหวานขึ้นตา โรคเบาหวานลงไต โรคหลอดเลือดแดงตีบและแข็ง โรคปลายประสาทเสื่อม และโรคหัวใจเป็นต้น

สำหรับอาหารของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ควรเลือกรับประทานให้หลากหลายในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยสนับหมุนเวียนกันให้ครบ 5 หมู่ ทานข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ เลือกทานอาหารที่มีกากใยสูง และงดอาหารที่มีไขมันและคลอเลสเตอรอลสูง หลีกเลี่ยงอาหาที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ รวมถึงอาหารที่มีรสหวานจัดและเค็มจัด รวมทั้งงดหรือลดเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์เพราะจะไปเพิ่มปริมาณไขมันในเลือดให้สูงขึ้นได้

นอกจากการควบคุมปริมาณอาหารในแต่ละวันแล้ว ผู้ป่วยโรคเบาหวานยังต้องใส่ใจในเรื่องออกกำลังกายเพื่อ รักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติที่สำคัญควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดน่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดด้วยเช่นกัน