โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ความรู้เรื่องโรค

โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

Date : 30 November 2016

ข้อมูลจาก : รศ.นพ.ประดิษฐ์  ปัญจวีณิน
ภาพจาก : pixabay.คอม

หัวในเต้นผิดจังหวะเป็นภาวะที่เกิดจากโรคหัวใจอีกโรคหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ เพราะอาจทำให้ผู้ป่วยมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้  โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเกิดจากความผิดปกติของจังหวะการเต้นของหัวในที่อาจเต้นช้า หรือเต้นเร็วกว่าปกติ ซึ่งในคนทั่วไปอัตราการเต้นของหัวใจจะอยู่ระหว่าง 60-100 ครั้ง/นาที และมีจังหวะการเต้นที่สม่ำเสมอ

คนที่หัวใจเต้นผิดจังหวะ ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ น้อยรายที่จะรู้ว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะ เต้นสะดุดหรือวูบหายไป แต่บางรายอาจรู้สึกใจสั่น หัวใจเต้นแรงกว่าปกติ และบางครั้งอาจรู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วจนทำให้มีการสั่นบริเวณหน้าอก แต่ถ้าหัวใจเต้นเร็วหรือช้ามากๆ อาจะทำให้ความดันโลหิตต่ำ และเกิดภาวะหัวใจวาย หรือเสียชีวิตโดยฉับพลันได้

ผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะที่ไม่รุนแรงไม่จำเป็นต้องรักษา แต่ควรหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่จะทำให้หัวใจเต้นผิดปกติ เช่น ความเครียด ยาบางชนิด การดื่มชา กาแฟ หรือแอลกอฮอล์ แต่หากมีอาการรุนแรงและเป็นชนิดหัวใจเต้นเร็วที่เกิดจากการลัดวงจรไฟฟ้าในกล้ามเนื้อหัวในสามารถรักษาให้หายขาดได้ ด้วยการเจาะหลอดเลือดบริเวณต้นขา สอดสายสวนหัวในเข้าไป หาตำแหน่งของทางลัดวงจรไฟฟ้าในหัวใจ เมื่อหาตำแหน่งได้แล้ว ก็ผ่านกระแสไฟฟ้าความถี่สูงเท่าคลื่นวิทยุผ่านสายสวนหัวใจไปยังตำแหน่งดังกล่าว กระแสไฟฟ้าอ่อนๆ จะถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อน และทำให้อุณหภูมิที่ปลายสายสวนหัวใจเพิ่มขึ้นจาก 37 องศาเซลเซียส เป็น 55 องศาเซลเซียส ทำให้ทางลัดวงจรไฟฟ้าดังกล่าวถูกทำลายไป

ถึงเวลาที่จะมาดูแลหัวใจให้สมบูรณ์และแข็งแรง เพื่อป้องกันโรคร้ายต่างๆ และยืดอายุให้อวัยวะดวงนี้อยู่กับเราไปอีกยาวนาน