เส้นเลือดขอดในสมอง | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

บทความเรื่องสุขภาพ

Health Article

เส้นเลือดขอดในสมอง

Date : 2 December 2016

ข้อมูลจาก : อ.นพ.ศรัณย์  นันทอารี
ภาพจาก : pixabay.คอม

ผู้ป่วยที่มักมีอาการปวดศีรษะ ชัก และมีอาการทางระบบประสาท อาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นโรคเส้นเลือดขอดในสมอง ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือด

โรคหลอดเลือดขอดในสมอง เป็นความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด ซึ่งอาจเกิดในระยะเป็นตัวอ่อนภายในครรภ์มารดา นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นที่พบประปราย  เช่น การติดเชื้อ อุบัติเหตุ ซึ่งโรคนี้สามารถเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัยโดยมีอาการผิดปกติดังนี้

  • ในเด็ก มักมีศีรษะขนาดใหญ่ขึ้น มีเส้นเลือดสีคล้ำบริเวณใบหน้า หรือมีอาการหัวใจล้มเหลว
  • ในผู้ใหญ่ จะเกิดอาการชัก ปวดศีรษะและมีอาการทางสมอง เช่น หมดสติจากเส้นเลือดขอดในสมองแตก หรือมีอาการอัมพฤกษ์ อัมพาตของแขนขาใดซีกหนึ่ง

อย่างไรก็ดี กลุ่มอาการภายนอกเพียงอย่างเดียวไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่า ผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดขอด แต่จะต้องมีการตรวจเพิ่มเติม เช่น เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (CT) การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และการตรวจหลอดเลือดสมองโดยตรง

วิธีการรักษาจะขึ้นอยู่กับขนาด ตำแหน่งของหลอดเลือดขอดรวมทั้งเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงบริเวณหลอดเลือดขอด โดยทั่วไปถ้าขนาดของหลอดเลือดขอดตั้งแต่ ๓ ชม. ขึ้นไป อาจจะทำการรักษาโดยใช้วิธีผ่าตัด หรือใช้รังสีร่วมรักษา โดยใส่สายสวนหลอดเลือดไปอุดเส้นเลือดขอดโดยตรง ส่วนหลอดเลือดขอดขนาดเล็กอาจเลือกใช้วิธีฉายแสงหรือรังสีร่วมรักษาได้

ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดขอดในสมอง สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติและพยายามลดความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอ ถ้ามีอาการักให้รับประทานยากันชักอย่างสม่ำเสมอ ควรงดการขับขี่ยานพาหนะ  สามารถรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้ทุกชนิด  ออกกำลังกายได้  แต่ไม่ควรหักโหม

ในเพศหญิงที่ต้องการมีบุตรควรปรึกษาแพทย์เพื่อดูระหว่างการตั้งครรภ์