พบ ‘พนักงานติดโควิด-19’ ออฟฟิศควรทำอย่างไร? | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ความรู้เรื่องโรค

พบ ‘พนักงานติดโควิด-19’ ออฟฟิศควรทำอย่างไร?

Date : 21 December 2020

ท่ามกลางการตื่นตัวขององค์กรต่างๆ ต่อวิกฤตไวรัสโควิด-19
นอกจากมาตรการควบคุมอื่นๆ หลายที่จึงเริ่มมีมาตรการการทำงานที่บ้าน #WorkFromHome กันแล้ว

แต่เหตุสุดวิสัยก็อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเราจึงควรมีแผนรับมือ ถ้าหากมีพนักงานในองค์กรป่วยจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้

ข้อควรปฏิบัติ หากพบว่าพนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19

1. แยกผู้ป่วยออกจากสถานที่ทำงาน
ให้หยุดงาน เข้ารับการรักษาโดยด่วน หากแพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านเนื่องจากมีอาการไม่รุนแรง ควรให้ผู้ป่วยทำงานที่บ้านอย่างน้อย 14 วัน หรือจนกว่าตรวจไม่พบเชื้อ

2. ประกาศชี้แจงมาตรการ
องค์กรควรออกประกาศชี้แจงกรณีมีพนักงานติดเชื้อ เพื่อให้พนักงานคนอื่นๆหรือผู้ที่มาติดต่อในช่วงเวลานั้น มีการเฝ้าระวังตนเอง ออกมาตรการให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือประชุมผ่านระบบ video conference

3. Big Cleaning ที่ทำงาน
ปิดสถานที่ทำงานที่ผู้ป่วยปฏิบัติงานหรือไปสัมผัส เพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อและทำความสะอาด

4. เคยใกล้ชิด ต้องเฝ้าระวัง 14 วัน
ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร (close contact)
ควรเฝ้าระวังตนเองเป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

5. ใช้มาตรการเข้มงวดเมื่อกลับมาเปิดทำการ
เมื่อมีการเปิดทำการปกติ ให้จัดตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ จัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์สิ่งของที่มีการใช้ร่วมกันบ่อยๆ

ที่มา: กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม