ปรับพฤติกรรม แก้โรคเด็กอ้วน | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

Health Article

บทความเรื่องสุขภาพ

ปรับพฤติกรรม แก้โรคเด็กอ้วน

Date : 21 December 2016

ข้อมูลจาก : อ.พญ.จีรันดา  สันติประภพ
ภาพจาก : pixabay.คอม

การป้องกันโรคอ้วนในเด็กวิธีหนึ่งคือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ปกครองที่มักจะมองว่า เด็กอ้วนเป็นเด็กที่แข็งแรง น่ารัก ให้เป็นการมองเด็กปกติที่เติมโตและแข็งแรงตามวัยเป็นเด็กที่น่ารัก น่าจะเป็นการดีมากกว่า

สำหรับโรคอ้วนเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน ปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ แต่สิ่งที่จะทำได้ก็คือการปรับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม การสร้างนิสัยการกินของเด็กที่ถูกต้อง และกระตุ้นให้มีกิจกรรมที่เหมาะสม เช่น การเพิ่มกิจกรรมอื่นๆ แทนกิจกรรมที่นั่งอยู่กับที่อย่างการดูโทรทัศน์ การเล่นวิดีโอเกมหรือคอมพิวเตอร์ โดยให้เน้นการออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตด้านความสูง เพื่อนำไปสู่การเจริญเติมโตตามวัยที่สมดุล ซึ่งผู้จัดเวลาทำการบ้าน เวลาพักผ่อน เวลาออกกำลังกาย ซึ่งควรทำอย่างสม่ำเสมอให้เป็นกิจวัตร