โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี! | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี!

Date : 3 July 2017

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี! เริ่มเดือนมิถุนายน 2560 - สิงหาคม 2560

▶กลุ่มบุคคลที่ควรได้รับวัคซีน
1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
3. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
4. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

เอกสารที่ต้องเตรียม : บัตรประจำตัวประชาชน
สถานที่รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกชั้น 1 โรงพยาบาลเมืองพัทยา วันเวลาราชการ 9.00 - 16.00 น.
กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกผู้ป่วยนอกชั้น 1 จุดเวชระเบียน โรงพยาบาลเมืองพัทยา หรือ โทร 038-103900 ต่อ 1126