Articles | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

โรงพยาบาลเมืองพัทยา เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562

เปืดให้บริการคลินิกนอกเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 
 

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 22.00 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา  08.00 - 20.00 น. 

นอกเวลาราชการ วันจันทร์ - ศุกร์ มีแพทย์ตรวจทั่วไป 1 ท่าน

นอกเวลาราชการ วันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีแพทย์ตรวจทั่วไป 2 ท่าน

Read More
Date: 26 September 2019
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม  กรณีเจ็บป่วยทั่วไป  หลักฐานที่ต้องใช้ 
Date: 30 August 2018
วันที่ 29 ส.ค. 2561 เวลา 15.30 น.
Date: 24 July 2018
รพ.เมืองพัทยารณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยายผลต่อยอดเป็นรพ.สีเขียวอย่างยั่งยืนโรงพยาบาลเมืองพัทยาส่งเสริมการใช้กระเป๋าผ้าใส่ยาลดภาวะโลกร้อนในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเมืองพัทยาใช้หลัก 4 RS “รักษาอย่างห่วงใย ใส่ใจบริการ“พกถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” เพื่อรณรงค์เลิกการใช้ถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมขยายผลต่อยอด GREEN & CLEEN Hospital นางรุ่งนภา ทับหนองฮี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา กล่าวว่า ปัจจุบ
Date: 18 June 2018
วันที่ 18 มิ.ย. 2561 ผู้บริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยา รับมอบเก้าอีนั่งทำงานจำนวน 4 ตัว ในแผนกเวชระเบียน จาก คุณมานะ ยาประคำและสมาชิกสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากภัยตรายทั้งปวง ขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการเทอญ.
Date: 18 June 2018
วันที่ 14 มิ.ย. 2561 ผู้บริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยา รับมอบถังอ๊อกซิเจน​ ขนาด​ 0.5​ คิว​ จำนวน​ 11​ ถัง​ ราคา​ 27,000 บาท​ จากคุณอุทัย หนองใหญ่และครอบครัว เพื่อใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล ขออนุโทนาบุญกุศลในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ผู้บริจาคและครอบครัว จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากภัยตรายทั้งปวง ขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการเทอญ.
Date: 18 June 2018
วันที่ 28 พ.ค. 2561 ผู้บริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยา รับมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ รวมยอดบริจาค 401,500 บาท จากนายอุทัย หนองใหญ่และครอบครัว เพื่อใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล ขออนุโทนาบุญกุศลในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ผู้บริจาคและครอบครัว จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากภัยตรายทั้งปวง ขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการเทอญ.
Date: 6 June 2018
โปรดเตรียมถุงผ้า เป้สะพาย หรือตะกร้า มาใส่ยาทุกครั้งที่มารับบริการ  *กรณีที่ไม่ได้เตรียมมา  ขอความกรุณาร่วมจ่าย ค่าถุงพลาสติกใบละ 1 บาท 
Date: 30 May 2018
  กลุ่มบุคคลที่ควรได้รับวัคซีน1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป2.
Date: 12 April 2018
          โรงพยาบาลเมืองพัทยาขอชี้แจงกรณีมีผู้ร้องเรียนผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย (Facebook) ในวันที่ 1 และ 3 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาทางทีมผู้บริหารและศูนย์คุณภาพได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและทบทวนแล้ว จึงได้ข้อสรุป ดังนี้ 
Date: 24 November 2017
เปลี่ยนสิทธิประกันสังคมปีนี้ .. เรา..โรงพยาบาลเมืองพัทยาพร้อมดูแลคุณสิทธิประโยชน์ประกันสังคม  
Date: 18 September 2017
กลุ่มบุคคลที่ควรได้รับวัคซีน1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป2. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน3. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปเอกสารที่ต้องเตรียม : บัตรประจำตัวประชาชนสถานที่รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกชั้น 1 โรงพยาบาลเมืองพัทยา วันเวลาราชการ 9.00 - 16.00 น.
Date: 3 July 2017
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี! เริ่มเดือนมิถุนายน 2560 - สิงหาคม 2560▶กลุ่มบุคคลที่ควรได้รับวัคซีน1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป2. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน3. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี4. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปเอกสารที่ต้องเตรียม : บัตรประจำตัวประชาชน
Date: 22 May 2017
ข้อมูลจาก : รศ.นพ.ปารยะ   อาศนะเสน ภาควิชาโสต  นาสิก  ลาริงซ์วิทยา Faculty of Medicine Siriraj Hospital คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลภาพจาก :  pixabay.com
Date: 4 May 2017
ขอเชิญชวนพี่น้องชาว หมู่ 7 (เกาะล้าน) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์การขึ้นทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาลประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการเปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาลผู้ประกันตน (ประกันสังคม) โรงพยาบาลเมืองพัทยา ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น ณ ศาลาชุมชน หมู่ 7 (เกาะล้าน) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Date: 3 April 2017
กลุ่มอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่สามารถใช้สิทธิ เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ หรือยูเซป ซึ่งสามารถเข้ารักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทั้ง รพ.รัฐ และ รพ.เอกชน ทุกแห่ง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ช่วง 72 ชั่วโมงแรกเริ่มวันที่ 1 เมษายน 2560มี 5 กลุ่มอาการตามหลักเกณฑ์คัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) กำหนดคือ1. หมดสติ ไม่รู้สึกตััว ไม่หายใจ2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดชัดมีเสียงดัง
Date: 23 March 2017
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560  เวลา 8.00-16.00 น.ขอเชิญร่วมกิจกรรมกับบูธ ของโรงพยาบาลเมืองพัทยาในกิจกรรมนิทรรศการ “แรงงานชล คนงดเหล้า” ปี 2559-2560ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 โรงเรียนวุฒิโชติบริรักษ์ พัทยา-แล้วพบกันนะครับ-
Date: 22 March 2017
วันที่ 17 มีนาคม 2560 นางรุ่งนภา ทับหนองฮี ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยาพร้อมบุคลากร เข้าร่วมงานรับมอบประกาศนียบัตรผ่านการรับรองการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA:Hospital accredit บันไดขั้น 2 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
Date: 20 February 2017
ตารางเวลาแพทย์ออกตรวจคลินิกนอกเวลาราชการ (เฉพาะทาง) ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, กุมารเวชกรรม และคลินิกนอกเวลาราชการ เวชปฏิบัติทั่วไป
Date: 15 February 2017
โรงพยาบาลเมืองพัทยา ขอเชิญพี่น้องที่อาศัยอยู่ในหมู่ 7 (เกาะล้าน), หมู่ 10, หมู่ 12อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และผู้ที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลผู้ประกันตน (ประกันสังคม)ร่วมกิจกรรมรณรงค์การขึ้นทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาลประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการเปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาลผู้ประกันตน (ประกันสังคม)โรงพยาบาลเมืองพัทยา ครั้งที่ 1/2560
Date: 16 January 2017
ด้วยส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา ได้รับอนุมัติจัดทำโครงการหมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่  25 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.
Date: 9 December 2016
ประกาศโรงพยาบาลเมืองพัทยาจัดเดินรถทางเดียว เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไปการแก้ไขปัญหารถสัญจรผ่านโรงพยาบาล กรณีสถานการณ์ปกติ
Date: 1 December 2016
คลินิกนอกเวลา แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ เปิดบริการแล้ววันนี้ !!
Date: 1 December 2016
ORTHOPEDIC'S AFTER HOURS CLINICOpen Now!!From Monday-Friday4.30 pm. – 8.00 pm.Call : 038-103900
Date: 1 December 2016
พบกันอีกครั้ง แบบใกล้ชิดยิ่งกว่าเดิม !! โอกาสดีๆ สำหรับพี่น้อง หมู่ 7 (เกาะล้าน) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Date: 15 November 2016
ข่าวดีสำหรับผู้เข้ารับบริการโปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ในราคา 4,885 บาท ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรับของที่ระลึก ตุ๊กตาปลาโลมา สุดน่ารักคนละ 1 ตัว ทำนัดล่วงหน้า โทร : 084-716-5159อีเมล inter.rdpch@gmail.com
Date: 7 November 2016
ข้อมูลจาก สำนักเทศกิจ กทมภาพจาก : อินเตอร์เน็ตเนื่องจากช่วงนี้มีผู้คนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เดินทางหลั่งไหลกันเข้ามาลงนามถวายความอาลัยที่ท้องสนามหลวงใกล้พระบรมมหาราชวังเป็นจำนวนมาก จึงมีคำแนะนำสำหรับผู้ที่จะพาบุตรหลานที่เป็นเด็กและปู่ย่าตายาย ที่เป็นผู้สูงอายุมาฝากกัน1.พกบัตรที่แสดงข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ โรคประจำตัว และเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองที่สามารถติดต่อกลับได้
Date: 20 October 2016
พบกันอีกครั้ง!! กับกิจกรรมดีๆ สำหรับพี่น้อง หมู่ 7 (เกาะล้าน)ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Date: 10 October 2016
อย่าพลาด!! โอกาสดีๆ สำหรับพี่น้อง ชุมชนกอไผ่ หมู่ 10 และหมู่ 12  ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
Date: 21 September 2016
สำหรับผู้เข้ารับบริการศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ที่ไม่ได้เลือกโรงพยาบาลเมืองพัทยา หรือศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ จะต้องจ่ายเงินค่ารักษาเองทุกกรณี
Date: 20 September 2016
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคา 1,230 บาท ชื่อผู้ใช้งาน : ใหม่ เสมอ
Date: 26 August 2016
ตามที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการประจำ และหน่วยบริการรับส่งต่อ รหัสหน่วยบริการ ๒๘๐๐๕ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปัจจุบันโรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้เปิดให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสภาพ มีความพร้อมในการดูแลสุขภาพประชาชนเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิ ระดับ ๒.๑ มีขนาด ๑๑๐ เตียง ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานหน่วยบริการสาธารณสุขของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง ปั
Date: 22 August 2016
วิธีการร่วมสนุกชิงรางวัล1. ถ่ายรูปใน concept “แม่ลูกสุขใจ...สายใยผูกพัน” โดยสื่อถึงการแสดงถึงความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูก แล้วแบ่งปันภาพความสุขของคุณ โดยการแชร์ภาพใน Fan page Facebook: https://www.facebook.com/inter.pattayacityhospital/ พร้อมตั้งภาพเป็นสาธารณะ ภายในเดือนสิงหาคม 2559 นี้เท่านั้น
Date: 28 June 2016
​วัน 23 มิถุนายน 2559)ที่กรมควบคุมโรค  นายแพทย์อำนวย  กาจีนะ  อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า  กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย กำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (Voluntary Counselling and Testing Day : VCT Day) จัดกิจกรรมรณรงค์ตลอดเดือนกรกฎาคม  เพื่อให้เห็นความสำคัญของการทราบสถานะการติดเชื้อเอไอวีของตนเอง การรับคำปรึกษา สามารถประเมินพฤติกรรมเสี่ยงพร้อมรับการตรวจและรับทราบผลการตรวจ รวมถึงรู้ทักษะใน
Date: 21 June 2016
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เริ่มเดือนมิถุนายน 2559 - กรกฏาคม 2559สถานที่ แผนกผู้ป่วยนอกชั้น 1 โรงพยาบาลเมืองพัทยา เวลา วันราชการ 14.00 - 16.00 น.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงดังนี้
Date: 20 November 2015
โรคและบริการที่ไม่สามารถใช้สิทธิจากกองทุนประกันสังคมได้ คือ1. โรคหรือการประสบอันตรายอันเนื่องจากการใช้สารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด2. โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทคนไข้ใน 180 วัน ในหนึ่งปี ยกเว้น กรณีที่มีความจำเป็นตามดุลยพินิจของคณะกรรมการการแพทย์3. การบำบัดทดแทนไตกรณีไตวายเรื้อรัง ยกเว้น3.1    กรณีไตวายเฉียบพลันที่มีระยะเวลารักษาไม่เกิน 60 วัน ให้มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์
Date: 18 November 2015
เราขอขอบคุณพี่น้องชุมชนเมืองพัทยา ขอขอบคุณหน่วยงาน/ทุกคณะทุกภาคส่วน ขอขอบคุณทีมโซนสุขภาพดี  ขอบคุณทีมโซนสุขใจ ขอบคุณทีมโซนสุขสนุกสนาน ขอบคุณทีมสินค้าราคาประหยัด ขอขอบคุณศิลปิน ขอบคุณทีมกิจกรรมสุขสนุกสนาน ของที่ระลึกทุกบูธกิจกรรม ขอขอบคุณทุกผู้ผลิต "สินค้าราคาทุบโลก!!" 3,000 ชิ้น (ไข่แพค10ฟอง ราคา 20บาท , น้ำมัน1ลิตร ราคา 20บาท , ข้าวสาร 5 กิโลกรัมราคา80บาท)และเราขอขอบคุณทุกแรงกาย แรงใจสำคัญในการรวมพลังเราพร้อมดูแล ร่วมกันจัดงาน "มหกรรมดูแลคุณ Pattaya Fair Ready to Care"
Date: 17 November 2015
วันนี้ วันเดียว ช่วงบ่าย 13:00น. เป็นต้นไป "เพิ่มสินค้าราคาทุบโลก!!" จากผู้ผลิตกว่า 1,500 ชิ้น เป็น 3,000 ชิ้น (ไข่แพค10ฟอง ราคา 20บาท , น้ำมัน1ลิตร ราคา 20บาท , ข้าวสาร5กิโล ราคา80บาท)พบบริการจากเรา จากพี่น้องชุมชนเมืองพัทยาในโซนสุขภาพดี โซนสุขใจ โซนสุขสนุกสนาน และสินค้าราคาประหยัด.. ตลอดงาน ..พบการแสดงของศิลปิน และกิจกรรมสุขสนุกสนาน และรับแจกของที่ระลึกตามบูธกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย 
Date: 16 November 2015
ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ เข้ารับบริการ "เราพร้อมดูแล" ในงาน "มหกรรมดูแลคุณ" ครบครันทั้งโซนสุขภาพดี โซนสุขใจ โซนสุขสนุกสนาน และสินค้าราคาประหยัดณ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 พบกันวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น.  เป็นต้นไปพบกับช่วงพิเศษสุด "สินค้าราคาทุบโลก" ตรงจากผู้ผลิตกว่า 1,500 ชิ้น ตลอดงาน..เรา.. เมืองพัทยา ขอขอบคุณทุกท่านด้วยความเคารพรักและห่วงใย ..
Date: 16 November 2015
เมืองพัทยาขอเชิญประชาชนทุกท่าน มาร่วมกิจกรรม  “มหกรรมดูแลคุณ..Pattaya Fair Ready To Care” ครั้งที่ 2ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นี้   ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น.โดยเป็นการออกให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ ของเมืองพัทยา ฟรี!
Date: 14 June 2015
บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับเมืองพัทยา จัดกิจกรรม “Nation Bike Share The Road@Pattaya City” รณรงค์ปั่นเนชั่นไบค์ ไทยแลนด์ 2015 ชวนปั่นทั่วไทย เที่ยวพัทยา พาปั่นรอบเมือง เพื่อผลักดัน Bike Lane สู่สาธารณะร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชน ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงจุดต่างๆ ให้ความปลอดภัยผู้ขับขี่ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา