ข้อแนะนำสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่น | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

ข้อแนะนำสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่น

Date : 14 March 2020
1. ผู้เดินทางที่มีไข้ และ มีอาการ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทันทีที่ถึงประเทศไทย
 
2. ผู้เดินทางทุกคนจะได้รับการวัดไข้ ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน หากมีอาการป่วยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการซักประวัติเพิ่มเติม และให้คำแนะนำ
 
3. ผู้เดินทางควรดูแลสุขภาพ สุขอนามัย และป้องกันตนเอง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด อาศัยหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย หากไอ จามต้องปิดปากปิดจมูกอย่างถูกวิธี
 
แหล่งที่มา : กรมควบคุมโรค