ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

Date : 20 March 2020

เพื่อสังเกตการเริ่มป่วย ณ ที่พักอาศัย หลังกลับจากการเดินทาง 14 วัน