โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี!!! | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี!!!

Date : 21 June 2016

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เริ่มเดือนมิถุนายน 2559 - กรกฏาคม 2559

สถานที่ แผนกผู้ป่วยนอกชั้น 1 โรงพยาบาลเมืองพัทยา เวลา วันราชการ 14.00 - 16.00 น.

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงดังนี้

  • ผู้ป่วยมีโรคเรื้อรังคือปอดอุดตันเรื้อรัง หอบหืด หัวใจหลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็งที่กำลังให้เคมีบำบัด เบาหวาน
  • บุคคลที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป
  • ผู้พิการทางสมอง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
  • ทาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (ร่วมถึงผู้ติดเชื่อเอชไอวีที่มีอาการ)
  • ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือ BMI ตั้งแต่ 35 kg/m

เอกสารที่ต้องเตรียม

  • บัตรประจำตัวประชาชน

กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกผู้ป่วยนอกชั้น 1 จุดเวชระเบียน โรงพยาบาลเมืองพัทยา หรือ โทร 038-103900 ต่อ 1126