โรงพยาบาลเมืองพัทยาจัดเดินรถทางเดียว | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

โรงพยาบาลเมืองพัทยาจัดเดินรถทางเดียว

Date : 9 December 2016

ประกาศโรงพยาบาลเมืองพัทยาจัดเดินรถทางเดียว เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

การแก้ไขปัญหารถสัญจรผ่านโรงพยาบาล กรณีสถานการณ์ปกติ

  1. ทำการปิดกั้นทางเข้าโรงพยาบาลฝั่งซอยบัวขาว โดยกำหนดเป็นจุดคัดกรองซึ่งอนุญาตให้เฉพาะกรณีฉุกเฉินผ่านเท่านั้น
  2. กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวน 2 ท่านเป็นผู้คัดกรองรถเข้าฝั่งซอยบัวขาว/ถ.พัทยาสายสาม
  3. ห้ามมิให้รถทุกประเภทออกจากโรงพยาบาลทางฝั่งซอยบัวขาว (ติดตั้งป้ายเดินรถทางเดียว)
  4. ทำการปิดกั้นเลนถนนขาออก 1 เลน ฝั่งบัวซอยบัวขาว เพื่อป้องกันความสับสนของผู้ใช้บริการ
  5. ติดตั้งป้ายห้ามออกบริเวณทางออกซอยบัวขาว
 
ระบบความปลอดภัยของผู้ใช้บริการอาคารจอดรถ
  1. จัดให้มีเจ้าหน้าปฏิบัติงานระบบเข้าออกอาคารจอดรถ โดยมีเจ้าหน้าที่ ประจำตู้แจกบัตรและรับบัตร
  2. เพื่อความสะสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำหรือแพทย์ให้ทำการลงทะเบียนและแจกบัตรสำหรับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
  3. จัดให้มีมาตรการกับบุคคลที่มาใช้บริการแล้วบัตรหาย (เช่น มีอัตราค่าปปรับอยู่ที่ 500 บาท เป็นต้น โดยต้องขอสำเนาบัตรประจำตัว หรือกรอบแบบ ฟอร์ม)
  4. มีมาตรการต่อผู้มิได้มาใช้บริการโรงพยาบาล เพียงแต่เข้ามาใช้บริการอาคารจอดรถเท่านั้น หรือ อื่นๆ เพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา โทร : 038-103900