คลินิกนอกเวลาราชการ (เฉพาะทาง) | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

คลินิกนอกเวลาราชการ (เฉพาะทาง)

Date : 20 February 2017

ตารางเวลาแพทย์ออกตรวจ

คลินิกนอกเวลาราชการ (เฉพาะทาง) ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, กุมารเวชกรรม และคลินิกนอกเวลาราชการ เวชปฏิบัติทั่วไป

วัน

คลินิกนอกเวลาราชการ (เฉพาะทาง)

คลินิกนอกเวลาราชการ

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

กุมารเวชกรรม

เวชปฏิบัติทั่วไป

จันทร์

16.30-20.00 น.

16.30-18.00 น.

16.30-24.00 น.

อังคาร

16.30-20.00 น.

16.30-18.00 น.

16.30-24.00 น.

พุธ

16.30-20.00 น.

16.30-18.00 น.

16.30-24.00 น.

พฤหัสบดี

16.30-20.00 น.

16.30-18.00 น.

16.30-24.00 น.

ศุกร์

16.30-20.00 น.

16.30-18.00 น.

16.30-24.00 น.

เสาร์

ไม่มีแพทย์ออกตรวจ

**กรณีมีแพทย์ออกตรวจ 08.30-16.30 น.

13.00-18.00 น.

8.30-24.00 น.

อาทิตย์

ไม่มีแพทย์ออกตรวจ

13.00-18.00 น.

8.30-24.00 น.

วันหยุดนักขัตฤกษ์

**กรณีมีแพทย์ออกตรวจ

08.30-16.30 น.

**กรณีมีแพทย์ออกตรวจ

08.30-18.00 น.

**กรณีมีแพทย์ออกตรวจ

08.30-24.00 น.

 

***กรณีตรวจโรคทั่วไป
(ไม่ฉุกเฉิน)
ตั้งแต่เวลา 24.00-8.30 น.

หมายเหตุ:

คลินิกนอกเวลาราชการ (เฉพาะทาง) ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, กุมารเวชกรรม

1. มีค่าพบแพทย์เฉพาะทางและค่าบริการนอกเวลาราชการ 400 บาท

2. ค่าหัตถการแพทย์เฉพาะทาง(ศัลยกรรมกระดูกและข้อ) 300-2,000 บาท

3. ค่ายา เรียกเก็บตามสิทธิการรักษา

4. ยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการ สำหรับผู้มาพบแพทย์ กรณีแพทย์นัดหมายล่วงหน้า

คลินิกนอกเวลาราชการ เวชปฏิบัติทั่วไป

1. มีค่าพบแพทย์และค่าบริการนอกเวลา ราชการ 250 บาท

2. ค่ายา เรียกเก็บตามสิทธิการรักษา