เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ได้รับบริจาคเครื่องมือแพทย์ มูลค่า 200,000 บาท จาก คุณฮุ่ยเกียว แซ่อึ้ง และครอบครัว | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ได้รับบริจาคเครื่องมือแพทย์ มูลค่า 200,000 บาท จาก คุณฮุ่ยเกียว แซ่อึ้ง และครอบครัว

Date : 1 July 2020
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ได้รับบริจาคเครื่องมือแพทย์ มูลค่า 200,000 บาท จาก คุณฮุ่ยเกียว แซ่อึ้ง และครอบครัว
ทางโรงพยาบาลเมืองพัทยา ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ผู้บริจาคและครอบครัว จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์
เจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากภยันตรายทั้งปวง ขอให้สมหวังดังตั้งใจทุกประการเทอญ