วัคซีนไข้หวัดใหญ่ | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

Date : 12 October 2023

ขยายระยะเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สิทธิ์ประกันสังคม  ถึง 31 ธันวาคม 2566 สามารถเข้ารับบริการฉีดได้ที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเมืองพัทยา

ในวันเวลาราชการ