ประกาศสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019 | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

ประกาศสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019

Date : 29 January 2020