เช็กอาการโควิด 19 เป็นอย่างไร ? | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ความรู้เรื่องโรค

เช็กอาการโควิด 19 เป็นอย่างไร ?

Date : 18 December 2020
อาการที่พบได้บ่อย
1. มีไข้ มีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
2. มีอาการทางเดินหายใจข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งบางคนอาจจะมีเพียงอาการเดียว หรือมากกว่านั้น คือ เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก หายใจเร็ว หายใจลำบาก หอบเหนื่อย มีอาการปอดอักเสบ
3. อ่อนเพลีย
4. ปวดกล้ามเนื้อ
อาการอื่น ๆ ที่พบได้บ้าง
นอกจากมีไข้สูง ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ในผู้ป่วยหลายรายยังมีรายงานพบอาการเหล่านี้ด้วย แต่เป็นเพียงอาการร่วม ไม่ใช่อาการแสดงหลักของโรค เช่น ปวดหัว ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน สูญเสียการได้กลิ่นและรับรสชั่วคราว ตาแดง มีผื่นขึ้น
ทั้งนี้ ให้พิจารณาอาการหลักของโรค คือ มีไข้ และมีอาการทางเดินหายใจก่อน หากมีอาการตามข้างต้นให้รีบมาพบแพทย์ทันที