Articles | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ความรู้เรื่องโรค

“กินยาให้ครบ วัณโรคหายขาด”

ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค
ภาพจาก : pixabay.com

สาเหตุ
เกิดจากเชื้อ แบคทีเรียติดต่อจากคนสู่คน ผ่านทางละอองเสมหะที่เกิดจากการไอ จาม หรือ ใช้เสียง เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ
อาการ
ระยะแรกอาการมักไม่ชัดเจน ให้สังเกตอาการตนเอง ถ้าไอเรื้อรังเกิน ๒ สัปดาห์มีไข้ต่ำๆ ช่วงบ่าย เหงื่อออกตอนกลางคืน น้ำหนักลด เบื่ออาหาร ไอมีเสมหะ ปนเลือด อาจเป็นวัณโรคได้
การรักษา
วัณโรครักษาให้หายได้ ด้วยยารักษาที่มีประสิทธิภาพสูง กินยาให้ครบ ๖ - ๘  เดือน
การป้องกัน

Read More
Date: 21 March 2024
รพ.เมืองพัทยา ประกาศเก็บค่าบริการ (การร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท) สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เรียน ผู้รับบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทุกท่าน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2567 เป็นต้นไป รพ
Date: 16 January 2024
ข้อมูลจาก : รศ.นพ.อนุวัตร รุ่งพิสุทธิพงษ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลภาพจาก : pixabay.com1. การติดเชื้อเอดส์ในประเทศไทย มีแนวโน้มลดลง แต่ตัวเลขยังไม่ทราบชัด ส่วนผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์แล้วนั้น มีอัตราลดลงอย่างชัดเจนประมาณ 20%2. สาเหตุการเกิดโรคเอดส์
Date: 25 December 2023
ข้อมูลจาก : ผศ.นพ.ระพินทร์  พิมลศานติ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด Faculty of Medicine Siriraj Hospital คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลภาพจาก : pixabay.คอม
Date: 18 December 2023
ข้อมูลจาก : ภาควิชาตจวิทยา Faculty of Medicine Siriraj Hospital คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลภาพจาก : pixabay.คอม
Date: 27 November 2023
ข้อมูลจาก : ผศ.นพ.พิทักษ์  เลาห์เกริกเกียรติภาพจาก : pixabay.คอม
Date: 7 July 2022
ข้อมูลจาก :  ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสัตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลภาพจาก : pixabay.comเป็นโรคที่พบได้ในผู้สูงอายุทุกคน สาเหตุที่สำคัญอันหนึ่งคือ การทำงานของฮอร์ โมนที่ลดลงในผู้สูงอายุ ทำให้การเคลื่อนไหวลดลง แต่ผู้สูงอายุส่วนน้อยเท่านั้นที่มี อาการ เช่น ปวดหลัง หลังค่อม ทำให้ความสูงลดลง จนถึงกระดูกหักง่าย แม้มีอุบัติเหตุ เพียงเล็กน้อย เช่น หกล้มก็ตามสาเหตุของการเกิดโรคกระดูกพรุน
Date: 17 April 2021
Date: 21 December 2020
ท่ามกลางการตื่นตัวขององค์กรต่างๆ ต่อวิกฤตไวรัสโควิด-19
Date: 18 December 2020
อาการที่พบได้บ่อย1.
Date: 27 September 2017
ข้อมูลจาก : หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีภาพจาก : pixabay.comมะเร็งตับอ่อนเป็นมะเร็งที่มีความรุนแรงมากชนิดหนึ่ง แต่เป็นมะเร็งที่ไม่ค่อยพบบ่อยนักเป็นมะเร็งของผู้ใหญ่เกิดในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงสาเหตุของการเกิดมะเร็ง ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของมะเร็งตับอ่อนแต่พบว่าอาจมีปัจจัยเสี่ยงได้ดังนี้
Date: 26 September 2017
ข้อมูลจาก : พยาบาลหน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์ภาพจาก : pixabay.comมะเร็งหลอดอาหารเป็นมะเร็งของผู้ใหญ่ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่ในช่วง 55-65 ปี โรคเกิดในเพศชายมากกว่าเพศหญิงสาเหตุของมะเร็งหลอดอาหาร สาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบแต่จากการศึกษาวิจัยพบปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญได้แก่
Date: 26 September 2017
ข้อมูลจาก : หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีภาพจาก : pixabay.com
Date: 25 September 2017
ข้อมูลจาก : หน่วยตรวจโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีภาพจาก : pixabay.comมะเร็งผิวหนังเป็นมะเร็งที่สามารถพบได้เร็วกว่ามะเร็งชนิดอื่นเนื่องจากเห็นได้จากภายนอก สามารถรักษาให้หายขาดได้ ธรรมชาติของมะเร็งผิวหนังจะขยายตัวค่อนข้างช้าอาจนานถึง 5-6 ปี แต่ถ้าไม่รักษาจะมีผลต่ออวัยวะใกล้เคียงไปจนถึงเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้มะเร็งผิวหนังจะมีลักษณะอย่างไร
Date: 25 September 2017
ข้อมูลจาก : ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีภาพจาก : pixabay.com
Date: 21 September 2017
ข้อมูลจาก : รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพภาพจาก : pixabay.comการมีประจำเดือน บ่งบอกถึงการทำงานของระบบสืบพันธุ์และการทำงานของร่างกายภายในวา มีความสมดุลและเป็นปกติหรือไม่ นอกจากนี้การมีประจำเดือน ยังสามารถบอกถึงสุขภาพและโรคที่อาจเกิดขึ้นภายในร่างกายได้ โดยสังเกตจากสี กลิ่น และอาการ ดังนี้
Date: 20 September 2017
ข้อมูลจาก : รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพภาพจาก : pixabay.comเชื้อเอชพีวี (HPV) หรือ ไวรัสฮิวแมนแพพพิลโลมา (Human papillomavirus) เป็นสาเหตุของโรคหลายชนิด โดย HPV แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
Date: 13 September 2017
ข้อมูลจาก : ผศ.นพ.สรวิศ วีรวรรณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลภาพจาก : pixabay.comอาการชัก อาจสร้างความตระหนักให้กับผู้ที่พบเห็น โดยเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นกับเด็ก จะมีวิธีเตรียมพร้อมรับมือกับอาการชักอย่างไร ติดตามครับ
Date: 12 September 2017
ข้อมูลจาก : ศ.นพ.ปกิต วิชยานนท์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลภาพจาก : pixabay.comนับวันโรคแพ้อาหารยิ่งมีอุบัติการณ์สูงขึ้น
Date: 11 September 2017
ข้อมูลจาก : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขภาพจาก : pixabay.com โดยหลอดเลือดแดงใหญ่ มีหน้าที่ส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญต่างๆทั่วร่างกาย เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการรับเลือดดีออกจากหัวใจไหลผ่านมาทางหน้าอก กะบังลม ช่องท้อง ก่อนจะแยกออกเป็น 2 สาย เพื่อไปเลี้ยงขาทั้ง 2 ข้าง และอวัยวะในอุ้งเชิงกราน ดังนั้นหากหลอดเลือดแดงนี้เกิดความผิดปกติขึ้น ก็จะส่งผลให้เลือดรั่วไหลออกมาหมดจนไม่สามารถเดินทางไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ และส่งผลทำให้เสียชีวิตในที่สุด
Date: 29 August 2017
ข้อมูลจาก :  น.ส.วราภรณ์ ศิริธรรมานุกุล : พยาบาลวิชาชีพภาพจาก : pixabay.comเนื่องด้วยปัจจุบันคนไทยเริ่มมีพฤติกรรมการใช้ชีวิต และบริโภคอาหารแบบชาติตะวันตกมากขึ้น ทำให้ปัจจุบันเราพบมะเร็งลำไส้มากขึ้น นอกจากนี้ยังพบอัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในเพศชายรองจากมะเร็งตับและมะเร็งปอด “มะเร็งลำไส้ใหญ่” (Colon Cancer) หมายถึง มะเร็งที่เกิดขึ้นในบริเวณใดบริเวณหนึ่งของลำไส้ใหญ่ นับตั้งแต่ช่วงที่ต่อจากลำไส้เล็กจนถึงทวารหนัก
Date: 28 August 2017
ข้อมูลจาก : ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาลภาพจาก : pixabay.comโรค มือ-เท้า-ปาก และโรคจากเชื้อเอนเตอโรไวรัส 71 นับเป็นโรคที่ระบาดในเด็กโรคหนึ่ง ที่พบทุกปี โดยเฉพาะในช่วงที่เริ่มเข้าหน้าฝนเป็นช่วงที่มีอัตราการระบาดของโรคนี้สูง เพราะฉะนั้น เรามาทำความรู้จักโรคนี้ให้มากขึ้นกันดีกว่าค่ะโรค มือ-เท้า-ปาก
Date: 28 August 2017
การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเป็นวินัยประจำวันที่ควรทำเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกาย แต่เข้าใจค่ะว่าบางคนงานรัดตัว หาเวลานอนไม่ค่อยจะได้ เลยอดนอนบ้าง นอนไม่พอบ้างอยู่บ่อย ๆ ซึ่งถ้ายังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและยังไม่ให้ความสำคัญกับการพักผ่อนนอนหลับ ก็อยากเตือนให้ระวังว่าจะเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้เพิ่มขึ้นไม่รู้ตัว1. โรคหวัด
Date: 25 August 2017
“มะเร็งปากมดลูก”(Cervical Cancer)หรือเชื้อไวรัส “เอชพีวี”(HPV)โดยเฉพาะบริเวณปากมดลูกพบว่าประมาณร้อยละ 99.7 ของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก จะตรวจพบไวรัสชนิดนี้ ซึ่งติดต่อทางผ่านเพศสัมพันธ์ และจะอยู่ในอวัยวะสืบพันธุ์ได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย
Date: 24 August 2017
ข้อมูลจาก :  ผศ.พญ.เพ็ญวดี  พัฒนปรีชากุล ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลภาพจาก : pixabay.com
Date: 17 August 2017
พฤติกรรมเสี่ยง ต่อการเกิดโรคหัวใจ ปัญหาโรคหัวใจในปัจจุบันมีหลากหลายแบบ เช่น หัวใจผิดปกติตั้งแต่กำเนิด หัวใจอุดตัน หัวใจล้มเหลว ระบบไฟฟ้าในหัวใจเต้นผิดปกติ แต่โรคหัวใจที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตได้มาก
Date: 2 August 2017
ข้อมูลจาก :  จากรายการเกร็ดความรู้ ชุดภัยคนเมือง ตอนโรคกระเพาะ อ.พญ.ศุภมาส เชิญอักษร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลภาพจาก : pixabay.com
Date: 2 August 2017
ข้อมูลจาก :  ผศ.พญ.สุทธิพร  เจณณวาสิน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลภาพจาก : pixabay.com
Date: 27 July 2017
ปัจจุบันนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่หน้าฝน ทำให้มีฝนตกชุกทั่วประเทศไทยและก่อให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ แต่นอกจากปัญหาน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นแล้ว โรคภัยไข้เจ็บก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มักจะตามมาในหน้าฝนเช่นกัน หนึ่งในโรคที่สำคัญคือ โรค เมลิออยโดสิส (Melioidosis)
Date: 11 July 2017
ข้อมูลจาก : ข้อมูลจาก อาจารย์ แพทย์หญิงลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา หน่วยโลหิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
Date: 6 July 2017
ข้อมูลจาก : คุณทิพเนตร งามกาละ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) สาขาอายุรศาสตร์- ศัลยศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รายการ Rama Square ช่วง นัดกับ NURSE “อัลไซเมอร์” อาการป่วยที่คนรอบข้างควรใส่ใจ วันที่ 10 เมษายน 60ภาพจาก : pixabay.com
Date: 5 July 2017
ข้อมูลจาก : รศ.นพ.อัมพัน  เฉลิมโชคเจริญกิจ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
Date: 30 June 2017
ข้อมูลจาก : ผศ.พญ.เจนจิต  ฉายะจินดา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาภาพจาก : pixabay.com
Date: 27 June 2017
ข้อมูลจาก : กรมสุขภาพจิตภาพจาก : pixabay.comไมเกรนเป็นอาการปวดศรีษะที่พบได้บ่อย โดยในระยะเวลา 1 ปี พบอัตราความชุกของไมเกรนในผู้หญิงร้อยละ 18 ในผู้ชายร้อยละ 6 และในเด็กร้อยละ 4 โดยอาการของการปวดไมเกรนประกอบไปด้วย ปวดศรีษะร่วมกับอาการทางระบบประสาท อาการทางระบบทางเดินอาหาร และอาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ
Date: 22 June 2017
ข้อมูลจาก อ.พญ.ชารีนันท์ จิรภาไพศาล ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลภาพจาก : pixabay.comอาการแสบตา เหมือนมีเศษฝุ่นอยู่ในตาตลอดเวลา แล้วน้ำตาไหล โดยเฉพาะเวลาใช้คอมพิวเตอร์นาน ๆ จนรู้สึกปวดหัวปวดตา อาการต่าง ๆ ที่ว่านี้ จะเป็นอาการของโรคตาแห้งหรือไม่ มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กัน
Date: 2 May 2017
ข้อมูลจาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพภาพจาก : pixabay.com“กรมสุขภาพจิต” เผยผู้สูงอายุป่วย “โรคสมองเสื่อม” มากถึง 800,000 คน ชี้ความหวังดีของลูกหลานให้ผู้สูงอายุอยู่บ้าน กลัวเหนื่อย ไม่ให้ทำงาน ทำร้ายผู้สูงอายุทางอ้อม เร่งเกิดโรคนี้เร็วขึ้น สมองฝ่อเพราะขาดการใช้งาน เร่งพัฒนาเครื่องมือตรวจคัดกรองต้นแบบประเทศ หวังเข้าถึงบริการเร็วที่สุด คาดขยายผลใช้ทั่วประเทศปลายปีนี้
Date: 2 May 2017
ข้อมูลจาก : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ภาพจาก : pixabay.com
Date: 28 April 2017
ข้อมูลจาก : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ภาพจาก : pixabay.comกรมการแพทย์ชี้ “โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเอแอลเอส”  มีอาการเตือนกล้ามเนื้อเกร็ง กล้ามเนื้ออ่อนแรงและลีบเล็กลงเรื่อยๆ พูดลำบาก กลืนลำบาก หายใจติดขัดและหอบเหนื่อยจากการหายใจไม่เพียงพอ หากพบสัญญาณเตือนดังกล่าว  ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยรักษาให้เร็วที่สุด
Date: 26 April 2017
ข้อมูล : ผศ.นพ.กิตติ โตเต็มโชคชัยการ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลภาพจาก : pixabay.com
Date: 12 April 2017
ข้อมูลจาก : เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยโรคลีเจียนแนร์ ไม่ใช่โรคใหม่ ประเทศไทยมีรายงานพบประปราย โรคนี้สามารถรักษาได้และไม่ติดต่อจากคนสู่คน ล่าสุดในไทยพบผู้ป่วยโรคนี้เพียง 2 รายเมื่อปี 2558 แนะสถานประกอบการตรวจสอบระดับคลอรีนตกค้างของน้ำในบ่อพักทุกวัน และหมั่นดูแลทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ
Date: 7 April 2017
ข้อมูลจาก :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ (สอบทานความสมบูรณ์และถูกต้อง : รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์) ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลภาพจาก : pixabay.comโรคไทรอยด์เป็นพิษแบบไม่แสดงอาการ (Subclinical hyperthyroidism) คืออะไร
Date: 23 March 2017
ข้อมูลจาก : นศภ.ปณิดา ไทยอ่อน นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลภาพประกอบจาก : pixabay.com
Date: 23 March 2017
หมา-แมว กัด ข่วน ควรรีบพบแพทย์เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสสัมผัสโรคมากที่สุดโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำเกิดจากเชื้อไวรัสเรบี่ส์สัตว์นำโรคได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว หนู กระรอก กระต่าย ลิง ค้างคาว วัว ควาย แพะ แต่สัตว์นำโรคที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย คือ สุนัขการติดเชื้อเกิดจาก...
Date: 9 March 2017
ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรคโรคไข้ดำแดงเกิดจากอะไร?
Date: 7 March 2017
ข้อมูลจาก : อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ Team content สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพภาพจาก : pixabay.comเป็นเรื่องน่าตกใจ เมื่อได้รับทราบข้อมูลว่า จำนวนเด็กที่มีความพิการแต่กำเนิดมีมากถึงปีละ 30,000 ราย จากจำนวนเด็กแรกเกิดปีละ 800,000 ราย  และมีค่าใช้จ่ายทางสุขภาพจากการรักษา 5 โรคพิการแต่กำเนิด ถึงปีละ 1,000 ล้านบาท
Date: 1 March 2017
ข้อมูลจาก : สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย วิบริโอ คอเลอราที่อยู่ในอุจจาระ อาเจียนของผู้ป่วยหรือผู้ที่เป็นพาหะ แล้วแพร่กระจายไปสู่สิ่งแวดล้อม ปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่ม โดยมือของผู้ป่วยสัมผัสรวมทั้งมีแมลงวันเป็นพาหะนำโรค
Date: 23 February 2017
ข้อมูลจาก : สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลาภาพจาก : pixabay.com
Date: 21 February 2017
ข้อมูลจาก : กรมประชาสัมพันธ์ภาพจาก : pixabay.com
Date: 8 February 2017
ข้อมูลจาก : ศ.ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะภาควิชาจุลชีววิทยา ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ Faculty of Medicine Siriraj Hospital คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลภาพจาก : pixabay.com
Date: 7 February 2017
ข้อมูลจาก : ดร.ภญ ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นพ.ดร นพพร อภิวัฒนากุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลภาพจาก : pixabay.com
Date: 3 February 2017
ข้อมูลจาก : อาจารย์ ดร.ทนพ. เมธี ศรีประพันธ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลhttp://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/371/โรคเนื้อเน่า (Necrotizing fasciitis) ภัยใกล้ตัว (Necrotizingfasciitis)/ภาพจาก : pixabay.com
Date: 4 January 2017
ข้อมูลจาก : รศ.นพ.ปารยะ   อาศนะเสน สาขาวิชาโรคจมูกและโรคภูมิแพ้ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลภาพจาก : pixabay.คอม]
Date: 29 December 2016
ข้อมูลจาก : สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
Date: 7 December 2016
ข้อมูลจาก : รศ.พ.ญ. ปรียานุช แย้มวงษ์ สาขาวิชาโภชนศาสตร์คลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลภาพจาก : pixabay.com
Date: 1 December 2016
ข้อมูลจาก : อ.นพ.ชยวัฒน์  ผาติหัตถกรภาพจาก : pixabay.คอม
Date: 24 November 2016
ข้อมูลจาก : รศ.นพ.พีรพันธ์  เจริญชาสีอาการเป็นหวัดคัดจมูกเป็นๆ หายๆ หรือเป็นหวัดตลอดทั้งปี อาจเป็นอาการของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ หรือโรคแพ้อากาศพบได้ทุกวัยโดยเฉพาะเด็กกับผู้ใหญ่ โรคนี้มักจะสร้างความรำคาญให้กับผู้ป่วยและคนข้างเคียงนอกจากนี้ยังทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ เช่น โรคไซนัสอักเสบ หรือหูชั้นกลางอักเสบ
Date: 24 November 2016
ข้อมูลจาก : รศ.พญ.จีระสุข จงกลวัฒนาโดยปกติทั่วไปแล้ว เมื่อเกิดอาการเป็นหวัดผลข้างเคียงที่ตามมาก็คือการอักเสบบริเวณโพรงจมูกและคอ แต่ถ้าการอักเสบลามไปถึงกล่องเสียงและหลอดลมก็อาจทำให้มีอาการไอเสมหะ ถ้าสายเสียงบวมก็จะมีอาการเสียงแหบร่วมด้วย
Date: 21 November 2016
ข้อมูลจาก : รพ.จุฬาภรณ์มะเร็งหลังโพรงจมูก อีกหนึ่งมะเร็งร้ายที่กลายเป็นภัยเงียบและคร่าชีวิตผู้คนได้ไม่แพ้มะเร็งอื่นๆ เพราะมะเร็งหลังโพรงจมูกเป็นโรคที่อยู่ในตำแหน่งที่ซ่อนเร้น
Date: 21 November 2016
ข้อมูลจาก : นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร (มะเร็งนรีเวชวิทยา) รพ.จุฬาภรณ์ภาพจาก : pixabay.com“มะเร็งปากมดลูก” จัดเป็นโรคมะเร็งเฉพาะสตรี ที่พบมากเป็นอันดับต้นๆ และเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของสตรีไทย
Date: 17 November 2016
ข้อมูลจาก : ผศ.นพ.ปรัญญา สากิยลักษณ์ ศัลยแพทย์ด้านทรวงอกและหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลภาพจาก : pixabay.comจากความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข ทำให้ประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันอุบัติการณ์ของโรคที่เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ก็เพิ่มขึ้น รวมถึงโรคลิ้นหัวใจตีบที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของลิ้นหัวใจ ฉะนั้นการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพที่ดีนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ
Date: 15 November 2016
ข้อมูลจาก : ศ.นพ.ปกิต วิชยานนท์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลภาพจาก : pixabay.com
Date: 14 November 2016
ข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์แนวหน้าภาพจาก : pixabay.comแพทย์ระบุการรักษาโรคเบาหวาน เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย ชี้สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายได้
Date: 9 November 2016
ข้อมูลจาก : ผศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Date: 9 November 2016
ข้อมูลจาก : รศ.นพ. ปารยะ อาศนะเสน ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Date: 9 November 2016
ข้อมูลจาก : รศ.นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคำว่า ซีสเต้านม มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษของโรค หรือภาวะการเปลี่ยนแปลงของเต้านม ที่เรียกว่า "Fibrocystic change" หรือ "Fibrocystic disease"  ที่เรียกกัน 2 แบบ แต่ก็เป็นเรื่องเดียวกัน ก็เพราะว่า ภาวะ fibrocystic นั้นไม่ใช่โรค แต่ในสมัยก่อนเรียกกันว่าเป็นโรคจนติดปาก
Date: 9 November 2016
ข้อมูลจาก : โดยนางขวัญจิตร  เหล่าทอง นางเพียงเพ็ญ ธัญญะตุลย์ ที่ปรึกษา อาจารย์แพทย์หญิงเจนจิต  ฉายะจินดา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มานพชัย  ธรรมคันโทรองศาสตราจารย์นายแพทย์ อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ หน่วยโรคติดเชื้อทางนรีเวชและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สตรี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล                                                                                     
Date: 9 November 2016
ข้อมูลจาก : อ.พญ.เจนจิต ฉายะจินดา นางสาวปารีดา เปิ่นสูงเนิน หน่วยโรคติดเชื้อทางนรีเวชและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สตรี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Date: 9 November 2016
ภาพจาก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิพัฒน์  เชี่ยววิทย์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Date: 8 November 2016
ข้อมูลจาก : รศ.นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Date: 8 November 2016
ข้อมูลจาก : รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Date: 8 November 2016
ข้อมูลจาก : รศ.นพ.อดุลย์  รัตนวิจิตราศิลป์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Date: 7 November 2016
ข้อมูลจาก : ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
Date: 1 November 2016
ข้อมูลจาก : คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลภาพจาก : pixabay.com
Date: 27 October 2016
ตอนถอยรถยนต์ออกมาใหม่ๆ ขับทีไรมันก็ดีไปหมด เครื่องเดินเรียบ เร่งดี ไม่มีเสียงดังน่ารำคาญ  แอร์ก็เย็นสดชื่นจับใจแต่พอเวลาผ่านไป เครื่องที่เคยเดินเรียบลื่น ก็
Date: 20 October 2016
ข้อมูลจาก : โรคกระดูกพรุนกับการออกกำลังกายข้อมูลจาก : ศ.คลินิก.นพ.ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์การออกกำลังกายด้วยวิธีที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง การเดิน การเต้น ฯลฯ นอกจากจะช่วยให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ยังสามารถช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนได้อีกด้วย
Date: 19 October 2016
ข้อมูลจาก : นางพเยาว์   เอนกลาภ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลภาพจาก :  pixabay.comโรคซิฟิลิสเกิดขึ้นได้อย่างไรโรคซิฟิลิสเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ทรีโพนีมาพาลลิดัม (Treponema pallidum) เมื่อได้รับเชื้อจะกระจายไปตามกระแสโลหิต ทำให้เกิดพยาธิสภาพได้เกือบทุกอวัยวะ
Date: 17 October 2016
ข้อมูลจาก : ทพญ.พิมพ์นราพร เจียสกุลภาพจาก : pixabay.comหลายๆ คนคงรู้จัก "โรคเบาหวาน" ที่เกิดจากภาวะน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดมีมากเกินไป จนส่งผลต่อการทำงานของร่างกายแทบทุกส่วนรวมถึงช่องปากด้วย
Date: 12 October 2016
ข้อมูลจาก : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ภาพจาก : pixabay.comโรคที่เกิดกับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปพบได้หลากหลายและเสี่ยงต่อการเกิดอาการแทรกซ้อน เช่น โรคงูสวัดที่แฝงด้วยภัยร้ายทำให้ผู้สูงอายุต้องเผชิญความเจ็บปวดทรมานและอาการแทรกซ้อนที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
Date: 5 October 2016
ข้อมูลจาก : อ.พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์ อ.พญ.นวพร ชัชวาลพาณิชย์ คลินิกสุขภาพเท้า ภ.เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลภาพจาก : pixabay.com
Date: 4 October 2016
ข้อมูลจาก : ผศ.นพ.ชาญวิทย์  พรนพดลภาพจาก : pixabay.comหากคุณรู้สึกอ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรง และมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ นอนไม่หลับ เจ็บคอ เรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ คุณอาจเป็น "โรคเพลียเรื้อรัง" ก็เป็นได้โรคเพลียเรื้อรังอาจเกิดจากการทำงานผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันและการชำรุดของไมโทคอนเดรีย ซึ่งเป็นโครงสร้างเล็กๆ ในเซลล์กร้ามเนื้อ รวมถึงอาจเกิดติดเชื้อไวรัสเรื้อรังได้
Date: 4 October 2016
ข้อมูลจาก : รศ.นพ.อุดม คชินทรทราบหรือไม่ว่า...ผู้ที่มีอาการท้องผูกและปวดท้องบริเวณท้องน้อยเป็นๆ หายๆ อาการเหล่า่นี้อาจเป็นอาการของโรคที่หลายๆ คนอาจจะไม่ค่อยคุ้ยเคยกับชื่อนี้กันสักเท่าไหร่ นั่นคือ โรคไอบีเอส
Date: 3 October 2016
ข้อมูลจาก : รศ.นพ. อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลภาพจาก : pixabay.com/สารกัมมันตรังสี กับมะเร็งไทรอยด์
Date: 29 September 2016
ข้อมูลจาก : รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ ตันติวงศ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลภาพจาก : pixabay.com
Date: 28 September 2016
ข้อมูลจาก : ผศ.ดร.ภก. กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลภาพจาก : pixabay.com
Date: 27 September 2016
ข้อมูลจาก : รศ.นพ. ปารยะ อาศนะเสน  ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลภาพจาก : pixabay.com
Date: 27 September 2016
ข้อมูลจาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพภาพจาก : pixabay.com
Date: 26 September 2016
ข้อมูลจาก : รศ.นพ.วีรศักดิ์   วงศ์ถิรพร ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลภาพจาก : pixabay.com
Date: 16 September 2016
ข้อมูลจาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ   ภาพจาก : pixabay.com
Date: 14 September 2016
ข้อมูลจาก : รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา ทองประดิษฐ์โชติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลhttp://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/44/เกิร์ด (GERD) - โรคกรดไหลย้อนภาพจาก : pixabay.com 
Date: 12 September 2016
ข้อมูลจาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพภาพจาก : pixabay.com
Date: 8 September 2016
ข้อมูลจาก : อาจารย์ ดร.คณิสส์ เสงี่ยมสุนทร ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลภาพจาก : pixabay.com
Date: 6 September 2016
ข้อมูลจาก : ผศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลภาพจาก : pixabay.comตับ เป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในช่องท้อง อยู่บริเวณชายโครงด้านขวามาถึงลิ้นปี่ หนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม มีหน้าที่สำคัญในการสร้างน้ำดีเพื่อช่วยย่อยอาหาร, กรองและกำจัดสารพิษ,เป็นแหล่งสะสมธาตุเหล็ก วิตามินและเกลือแร่, สร้างสารที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือด, เป็นแหล่งสะสมพลังงานโดยเก็บในรูปของน้ำตาล และสร้างสารที่เป็นส่วนประกอบของโปรตีน
Date: 6 September 2016
ข้อมูลจาก : รศ.นพ. ปารยะ อาศนะเสน ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลภาพจาก : pixabay.com/
Date: 5 September 2016
ข้อมูลจาก : อ.พญ. ธนพร ไชยภักดิ์ สาขาวิชาโรคไต ภ.กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลภาพจาก : pixabay.com หากกล่าวถึงโรคไต หลายคนมักคิดว่าเป็นโรคที่พบได้แต่ในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แต่ในความเป็นจริงนั้น โรคไตสามารถพบได้ทุกช่วงอายุแม้แต่ในทารกแรกเกิด ซึ่งโรคไตในเด็กเป็นโรคที่สำคัญและพบมากขึ้นในปัจจุบันสาเหตุร้ายทำลายไต
Date: 5 September 2016
ข้อมูลจาก : อ.นพ.ไพฑูรย์ ขจรวัชรา สาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลภาพจาก : pixabay.com
Date: 30 August 2016
ข้อมูลจาก : อาจารย์ ดร.ภญ. ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์  ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลhttp://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/337/โรคอาร์เอสวี(RSV)/ภาพจาก : pixabay.com
Date: 30 August 2016
ข้อมูลจาก : คู่มือโรคซึมเศร้า, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขภาพจาก : pixabay.com
Date: 26 August 2016
ข้อมูลจาก : หน่วยโรคติดเชื้อทางนรีเวชและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สตรี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา Faculty of Medicine Siriraj Hospital คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลภาพจาก : pixabay.comสาเหตุ เกิดจากการลดลงของแบคทีเรียชนิดแลคโตบาซิลไล  (Latobacilli)  ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรคในช่องคลอด      ทำให้แบคทีเรียก่อโรคมีจำนวนเพิ่มขึ้นจนเกิดการอักเสบของช่องคลอด
Date: 23 August 2016
ข้อมูลจาก : รศ.นพ.ทวีศักดิ์  แทนวันดี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลภาพจาก : pixabay.comโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีมีความสำคัญอย่างไร
Date: 22 August 2016
ขอบคุณข้อมูลจาก : ผศ.พญ.สุรีย์  สมประดิกุลภาพจาก : pixabay.comในสถานการณ์ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ต้องเสี่ยงกับสภาวะการเผชิญกับโรคที่เกี่ยวกับกับระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง เช่น ฝุ่น กลิ่น ไม่พึงประสงค์ สารก่อภูมิแพ้หรือแม้กระทั่งผู้ที่สูบบุหรี่จัด ฯลฯ
Date: 22 August 2016
ขอบคุณข้อมูลจาก : อ.นพ.อนัญญ์  เพฑวณิชภาพจาก : pixabay.com
Date: 17 August 2016
ข้อมูลจาก : ผศ.นพ.ประเสริฐ  อัสสันตชัยภาพจาก : pixabay.com
Date: 17 August 2016
ข้อมูลจาก : ผศ.นพ.สุพจน์  พงศ์ประสบชัยภาพจาก : pixabay.comบางครั้งความเครียด และภาวะจิตใจที่ไม่ปกติ อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคบางอย่างได้ เช่น โรคลำไส้แปรปรวน ที่มักมีอาการท้องผูกสลับกับท้องเดิน หรือท้องอืด อาการปวดเกร็งที่ท้อง
Date: 11 August 2016
ข้อมูลจาก : รศ.นพ.พีรพันธ์  เจริญชาลีภาพจาก : pixabay.comอาการเป็นหวัดคัดจมูกเป็นๆ หายๆ หรือเป็นหวัดตลอดทั้งปี อาจเป็นอาการของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้โรคจมูกอักเสอบจากภูมิแพ้ หรือโรคแพ้อากาศพบได้ทุกวัยโดยเฉพาะเด็กกับผู้ใหญ่ โรคนี้มักจะสร้างความรำคาญให้กับผู้ป่วยและคนข้างเคียงนอกจากนี้ยังทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ เช่น โรคไซนัสอักเสบ หรือหูชั้นกลางอักเสบ
Date: 11 August 2016
ข้อมูลจาก : อ.พ.ญ.นลินี  เปรมัษเฐียรภาพจาก : pixabay.com
Date: 10 August 2016
ข้อมูลจาก : เว็บไซต์หมอชาวบ้านภาพจาก : pixabay.comหน่วยไต (glomerulus) เป็นหน่วยเล็กๆ ที่กระจายอยู่ในเนื้อไต ซึ่งมีอยู่ประมาณ ๑ ล้านหน่วยในไตแต่ละข้าง ทำหน้าที่กรองน้ำและของเสียออกมาเป็นปัสสาวะ หากเกิดการอักเสบ ร่างกายก็ขับปัสสาวะออกได้น้อย มีของเสียคั่งอยู่ในเลือด รวมทั้งมีเม็ดเลือดแดงและสารไข่ขาวรั่วออกมาในปัสสาวะ ทำให้เกิดอาการบวมทั้งตัว และปัสสาวะออกมาเป็นสีแดง
Date: 10 August 2016
ข้อมูลจาก : นักเขียนหมอชาวบ้าน: รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพภาพจาก : pixabay.com/
Date: 9 August 2016
ข้อมูลจาก : รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ นักเขียนหมอชาวบ้านภาพจาก : pixabay.comข้อน่ารู้
Date: 5 August 2016
ข้อมูลจาก : thainurseboard.comภาพจาก : pixabay.com 
Date: 3 August 2016
ข้อมูลจาก :  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ชนิกา ตู้จินดาภาพจาก : pixabay.com
Date: 3 August 2016
ข้อมูลจาก : นายแพทย์จอม ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต เขต13ภาพจาก : pixabay.com
Date: 3 August 2016
ผู้แต่ง: ผศ. นพ. ปราโมทย์ สุดคนิชย์ (คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี)ข้อมูลจาก : หนังสือจิตเวชศาสตร์ รามาธิบดีภาพจาก : pixabay.com
Date: 29 July 2016
ข้อมูลจาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ภาพจาก : pixabay.comกรมควบคุมโรคห่วงปัญหาไวรัสตับอักเสบชนิดบี, ซี พบเป็นพาหะโรคชนิดบี 2-3 ล้านคน และชนิดซี 4-5 แสนคน เตือนประชาชนตรวจคัดกรองโรคแต่เนิ่นๆ เพื่อผลักดันเข้าสู่ระบบการรักษา ชี้ไทยมียารักษาที่มีประสิทธิภาพ ด้านเครือข่ายผู้ป่วยเอชไอวีร้องให้ผลักดันยากินเข้าสู่ยาบัญชีหลักของชาติ แจงยาฉีดใช้ระยะเวลานาน อีกทั้งมีผลข้างเคียงมาก
Date: 28 July 2016
ข้อมูลจาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ภาพจาก : pixabay.comแพทย์เตือนภัยเงียบ “หลอดเลือดสมองโป่งพอง” สาเหตุของความพิการและเสียชีวิต  นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อยและเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย องค์การอัมพาตโลก เปิดเผยว่าในแต่ละปีพบประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองเฉลี่ยประมาณ 6 ล้านคน
Date: 22 July 2016
ข้อมูลจาก : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลภาพจาก : stocksnap.io/photo/I2FOQMJ1T0โรคแผลในกระเพาะอาหารเกิดจากการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป ความต้านทานต่อกรดของเยื่อบุกระเพาะอาหารและลำไส้ลดลง จึงทำให้มีแผลเกิดขึ้นและมีปัจจัยอื่นที่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก ได้แก่
Date: 15 July 2016
คนไทยจำนวนมากเป็นโรคตับอักเสบมากขึ้น หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง อาจทำให้กลายเป็นมะเร็งตับในที่สุด
Date: 14 July 2016
เชื้อสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) โดยเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สามารถจำแนกออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดเอ บี และซี โดยที่พบมากที่สุด คือ ไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ (H1N1) (H3N2) รองลงมาได้แก่ ชนิด บี และซีการแพร่ติดต่อ
Date: 13 July 2016
หากจะอธิบายง่ายๆ ไซนัส คือ โพรงอากาศในจมูกของเราที่มีรูระบาย เมื่อมีภาวะใดๆ ก็ตามที่ทำให้ไซนัสเกิดการอุดตัน จะทำให้เกิดอาการไซนัสอักเสบ ภาวะต่างๆ ที่ว่านี้ ได้แก่ ไข้หวัด ภูมิแพ้ เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบ เนื้องอกในโพรงจมูก ริดสีดวงในโพรงจมูก เป็นต้นการอุดตันของไซนัส เกิดจากการที่ของเหลวในโพรงไซนัสไม่สามารถระบายออกไปได้ เมื่อสะสมคั่งค้างอยู่นานๆ ก็จะทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการไซนัสอักเสบ 
Date: 8 July 2016
สาเหตุ เกิดจากการลดลงของแบคทีเรียชนิดแลคโตบาซิลไล  (Latobacilli)  ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรคในช่องคลอด      ทำให้แบคทีเรียก่อโรคมีจำนวนเพิ่มขึ้นจนเกิดการอักเสบของช่องคลอด * สามารถเกิดได้กับสตรีที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ * ปัจจัยเสี่ยง ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน  แต่มักสัมพันธ์กับปัจจัยที่ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค  เช่น                  -  การสวนล้างช่องคลอด
Date: 5 July 2016
"โรคไต" กว่าจะรู้ตัวว่าเป็นก็ต่อเมื่ออาการหนักมากแล้ว เพราะหน่วยกรองไตเสียหายอย่างเฉียบพลันจึงปรากฏอาการมาให้เห็น แต่ก็ไม่สามารถฟื้นสภาพกลับมาเหมือนเดิมได้ เพราะไตไม่สามารถซ่อมแซมให้หน่วยกรองไตกลับมาเหมือนเดิมได้อีก ดังนั้น หากมีอาการและสัญญาณดังต่อไปนี้ นั่นแปลว่า คุณอาจกำลังเผชิญหน้าอยู่กับโรคไต ก็เป็นได้หากผู้ใดมีอาการดัง 4 สัญญาณเตือนนี้ ควรรบตรวจเพิ่มให้ละเอียดและทำการรักษาแต่เนิ่นๆ
Date: 5 July 2016
ภาวะไตวาย หมายถึง ภาวะที่เนื้อไตทั้ง ๒ ข้างถูกทำลายจนทำงานไม่ได้หรือได้น้อยกว่าปกติ ทำให้น้ำและของเสียไม่ถูกขับออกมา จึงเกิดการคั่งจนเป็นพิษต่อร่างกาย นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดผลกระทบต่อดุลของสารเกลือแร่ (อิเล็กโทรไลต์) และความเป็นกรดด่างในเลือด รวมทั้งเกิดภาวะพร่องฮอร์โมนบางชนิดที่ไตสร้าง การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้นำไปสู่ความผิดปกติของอวัยวะแทบทุกส่วนของร่างกาย
Date: 4 July 2016
โดยทั่วไปจะไม่มีอาการบอกให้รู้ล่วงหน้า จึงเป็นโรคที่น่ากลัว เป็นเพชฌฆาตมืดที่คุกคามชีวิตผู้คนอย่างเลือดเย็น
Date: 30 June 2016
มักเป็นในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี มีไข้ปวดศีรษะ คลื่นไส้ปวดเมื่อย มีตุ่มพองเล็กๆ บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า และในปากลิ้น กระพุ้งแก้ม ก้นสาเหตุเกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส(Enterovirus) ติดต่อโดยการสัมผัสกับสารคัดหลั่ง ทั้งจากจมูก, ลำคอและน้ำจากในตุ่มใสและอาจติดมากับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ หรือการไอจามรดก็ได้การรักษา
Date: 30 June 2016
เมื่อหัวใจทำงานผิดปกติทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว การสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายไม่เพียงพอส่งผลร้าย อาจอันตรายถึงชีวิต“หัวใจล้มเหลว” เป็นกลุ่มอาการหรือภาวะที่หัวใจทำงานบีบหรือคลายตัวผิดไปจากปกติ เกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น กล้ามเนื้อหัวใจบาดเจ็บ โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง คลอเลสเตอรอลสูง แอลกอฮอล์ ยาเสพติดหรืออื่นๆ
Date: 30 June 2016
โรคตาแดง เกิดจากการติดเชื้อไวรัส มักพบผู้ป่วยตาแดงในฤดูฝน เป็นโรคที่ไม่มีอันตรายรุนแรงแต่มีการแพร่ระบาดได้ง่าย และถ้าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มเป็นอาจติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนทำให้ตาพิการได้
Date: 27 June 2016
คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ดวงตาเป็นอวัยวะที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนเราเป็นอย่างมาก หากตาบอด ก็ส่งผลให้เราใช้ชีวิตลำบากมากขึ้น และเมื่ออายุยิ่งมากขึ้น อวัยวะหลาย ๆ อย่างในร่างกายเริ่มเสื่อมสมรรถภาพลง รวมถึงดวงตาด้วย ส่วนจะมีโรคอะไรบ้าง เป็นแล้วมีอาการอย่างไร รักษาได้หรือไม่ และเราควรดูแลตัวเองอย่างไรนั้น
Date: 22 June 2016
ภาวะตัวเหลืองในเด็กทารกเป็นภาวะที่พบได้บ่อย ส่วนใหญ่มักเป็นภาวะที่ไม่รุนแรงและหายได้เอง แต่มีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่ตัวเหลืองจากน้ำดีคั่ง ซึ่งหากไม่ได้รับการผ่าตัดที่ในเวลาที่เหมาะสม อาจเกิดภาวะตับวายเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
Date: 22 June 2016
ตาบอดในเด็ก หมายถึงภาวะที่เด็กมีระดับการมองเห็นลดลงกว่าปรกติอย่างมาก และระดับสายตาที่ลดลงนี้มีผลทำให้เด็กมีการพัฒนาการเรียนรู้ช้าลง
Date: 20 June 2016
เมื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สุขภาพจึงเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจ มาเรียนรู้ 8 โรค ที่มาพร้อมกับอายุที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมวิธีป้องกัน เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงโรคกระดูกและข้อ
Date: 20 June 2016
1. โรคไข้หวัดใหญ่การติดต่อเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน มีอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และอ่อนเพลียการป้องกัน ใช้ผ้าปิดปาก ล้างมือบ่อยๆ2. คอติดเชื้อสังเกตได้จากเริ่มอาการเจ็บคอเป็นหลัก จากนั้นจะมีไข้ และปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวการป้องกัน ดื่มน้ำมากๆ พักผ่อนให้เพียงพอ
Date: 17 June 2016
สำนักงานควบคุมโรคที่10 เตือนปชช.ระวังโรคฉี่หนูช่วงฤดูฝน พบผู้ป่วยแล้ว 130 ราย เสียชีวิตแล้ว 4 รายนพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี กล่าวว่าว่า ขณะนี้เป็นช่วงฤดูกาลการระบาดของโรคไข้ฉี่หนู หรือโรคเลปโตสไปโรซิส โรคนี้พบได้ตลอดปีแต่จะพบมากในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลที่มีฝนตกหนัก น้ำขังเฉอะแฉะเอื้อต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
Date: 16 June 2016
ข้อมูลที่น่าตกใจจากกรมควบคุมโรค ได้สะท้อนให้เห็นว่าในปัจจุบัน “วัยทำงาน” ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 38.31 ล้านคนป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและหลอดเลือดจำนวนมากโดยวัยทำงานเพศหญิงป่วยสูงเป็นอันดับสอง รองจากโรคมะเร็ง และวัยทำงานเพศชาย ป่วยสูงเป็นอันดับสาม รองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง
Date: 15 June 2016
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เป็นโรคที่เกิดจากเยื่อบุโพรงมดลูกไปเจริญอยู่ผิดที่นอกโพรงมดลูก เช่น รังไข่ ท่อนำไข่ เอ็นยึดมดลูก เยื่อบุช่องท้องในอุ้งเชิงกราน หรืออาจแทรกอยู่ในกล้ามเนื้อมดลูกในลำไส้ หรือที่ปอด ในแต่ละรอบเดือนเยื่อบุโพรงมดลูกจะหลุดออกจากโพรงมดลูกเป็นประจำเดือน แต่เยื่อบุโพรงมดลูกที่เจริญผิดที่ เมื่อหลุดออกจะไหลย้อนกลับเข้าสู่ช่องท้องทางท่อนำไข่
Date: 28 March 2016
ทำไม...จึงไอ?การไอเป็นกลไกหนึ่งของร่างกาย เพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในทางเดินหายใจ เช่น มีฝุ่น เศษอาหาร เสมหะ เสลด เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดจากการกีดขวาง หรือการติดเชื้อ หรือการระคายเคืองของทางเดินหายใจ
Date: 18 March 2016
การกินเค็มในเด็กเกินความพอดี ทำให้เป็นโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมา เกิดภาวะไตวายเรื้อรังและเสียชีวิตในที่สุด ปัจจุบันจึงพบผู้ป่วยเด็กโรคไตเพิ่มขึ้นนพ.ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรคไตกำลังเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลก ในรอบหลายปีที่ผ่านมา คนไทยมีแนวโน้มป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใส่ใจ หันมาบริโภคเค็มลดน้อยลง
Date: 17 March 2016
โรคเลือดออกในสมองเป็นโรคอันตราย มักเกิดขึ้นเฉียบพลันและเกิดจากการฉีกขาดของเส้นเลือดแดงในสมอง ส่วนใหญ่เกิดจากการฉีกขาดของหลอดเลือดฝอยเพราะเส้นเลือดฝอยในสมองเป็นโครงสร้างที่อ่อนแอในสมองมนุษย์มีขนาดเล็กเท่าเส้นผม และแยกตัวออกกจากเส้นเลือดขนาดใหญ่
Date: 9 March 2016
นายแพทย์ประวิตร พิศาลบุตร แพทย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้ผิวหนัง เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบโรคภูมิแพ้ที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงบ่อยมาก ในสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้นั้น ร้อยละ 15-30 เกิดจากการแพ้สัตว์เลี้ยง
Date: 9 March 2016
เยื่อตาขาวอักเสบจากไวรัส เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งมีอยู่หลายชนิด บางชนิดสามารถติดเชื้อได้ง่ายและระบาดรวดเร็ว เรียกว่า “โรคตาแดงระบาด”  โรคนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไม่รุนแรง และหายได้เองภายใน ๑-๓ สัปดาห์  ส่วนน้อยที่อาจเป็นรุนแรง หรือมีภาวะแทรกซ้อน หรือจำเป็นต้องแยกจากสาเหตุอื่นชื่อภาษาไทยเยื่อตาขาวอักเสบจากไวรัส โรคตาแดงระบาดชื่อภาษาอังกฤษViral conjunctivitis, Epidemic Keratoconjunctivitis/EKC
Date: 8 March 2016
งูสวัด เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่บริเวณผิวหนังชนิดหนึ่ง ทำให้มีผื่นตุ่มขึ้นเป็นแนวยาวๆ เช่นบริเวณชายโครง หรือบั้นเอว ทำให้ดูคล้ายถูกงูรัดหรือตวัด  (แผลงต่อมาเป็นงูสวัด) โรคนี้มักไม่มีอันตรายร้ายแรง  และหายได้เองเป็นส่วนใหญ่  แต่บางรายหลังแผลหายแล้วอาจมีอาการปวดประสาทนานเป็นแรมปี หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงตามมาได้ ชื่อภาษาไทย งูสวัด ชื่อภาษาอังกฤษ Herpes  zoster,  shinglesสาเหตุ
Date: 8 March 2016
ท่านที่มีอาการคัดแน่นในจมูก รู้สึกหายใจไม่โล่ง พูดเสียงขึ้นจมูกอยู่เรื่อยๆ ก็พึงนึกไว้ว่าอาจเป็นเนื้องอกในจมูกก็ได้เมื่อใช้ไฟส่องดูรูจมูก จะพบก้อนเนื้อออกสีเทาๆ คล้ำๆ อุดตันรูจมูก ก้อนเนื้อนี้จะชิดผนังกลางจมูก (ในภาพจะปรากฏอยู่ทางด้านขวามือของผู้อ่าน)มักเกิดจากการเป็นโรคภูมิแพ้บ่อยๆ ทำให้ผนังเยื่อจมูกมีการขยายตัวและมีน้ำขังอยู่ภายใน ทำให้กลายเป็นก้อนเนื้องอก
Date: 1 March 2016
โรคไอกรน  เป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ  ทำให้มีการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจ และเกิดอาการไอ ที่มีลักษณะพิเศษคือ ไอซ้อนๆ ติดๆ กัน 5-10 ครั้ง หรือมากกว่านั้นจนเด็กหายใจไม่ทัน จึงหยุดไอ และมีอาการหายใจเข้าลึกๆ เป็นเสียง วู๊ป (Whooping cough) สลับกันไปกับการไอเป็นชุดๆ จึงมีชื่อเรียกว่า “โรคไอกรน” บางครั้งอาการอาจจะเรื้อรังนานเป็นเวลา 2-3 เดือนสาเหตุ
Date: 25 February 2016
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เตือนผู้ป่วยโรคหัวใจ หากมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ต้องมาถึงโรงพยาบาลภายใน 3 ชั่วโมง จะมีโอกาสรอดมากกว่า 80%
Date: 25 February 2016
เครือข่ายคลินิกโรคหืดแบบง่ายตั้งเป้าลดจำนวนผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล นี้ คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล และมลพิษทางอากาศต่าง ๆ เช่น ฝุ่นละออง หรือควันจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี รวมไปถึงการดำเนินชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไป
Date: 24 February 2016
โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนที่มีความรุนแรงมาก ผู้ป่วยต้องเสียชีวิตทุกราย อาการแสดงของโรคมักเป็นแบบสมองและเยื่อสมองอักเสบเฉียบพลัน ผู้ป่วยจะมีไข้ ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว คันหรือปวดบริเวณรอยแผลที่ถูกสัตว์กัด  ต่อมาจะหงุดหงิด ตื่นเต้นไวต่อสิ่งเร้า (แสง เสียง ลมฯ) ม่านตาขยาย น้ำลายไหลมาก กล้ามเนื้อคอกระตุกเกร็งขณะที่ผู้ป่วยพยายามกลืนอาหารหรือน้ำ ทำให้เกิดอาการ "กลัวน้ำ" เพ้อคลั่ง สลับกับอาการสงบ  ชัก  ผู้ป่วยบางรายอาจแสดงอาการแบบอัมพาต โดยมีอาการแขนขาอ่อ
Date: 24 February 2016
โรคทริคิโนซิส (Trichinosis) จะแพร่มาสู่คนได้โดยการกินเนื้อสัตว์ ที่มีตัวอ่อนของพยาธิในถุงหุ้มที่แฝงอยู่ในกล้ามเนื้อดิบๆ หรือสุกๆดิบๆ เช่น ลาบ แหนม หลู้ ก้อย น้ำตก จากนั้นพยาธิจะเข้าไปในร่างกาย ถูกย่อยในกระเพาะ ถุงหุ้มตัวพยาธิจะถูกย่อยออก ทำให้พยาธิออกมาเจริญเติบโต เป็นตัวเต็มวัยภายใน 2-3 วัน ซึ่งจะผสมพันธุ์กันในลำไส้เล็ก ออกลูกเป็นตัวอ่อนจำนวนมาก พยาธิตัวเมีย 1ตัว จะออกตัวอ่อนได้ประมาณ 1,000 –1,500 ตัว หรือมากถึง 10,000 ตัว ขนาดความยาวของตัวอ่อน
Date: 24 February 2016
โรคบาดทะยัก เป็นโรคติดเชื้อที่จัดอยู่ในกลุ่มของโรคทางประสาทและกล้ามเนื้อ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Clostidium tetani ซึ่งผลิต exotoxin ที่มีพิษต่อเส้นประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ ทำให้มีการหดเกร็งตัวอยู่ตลอดเวลา เริ่มแรกกล้ามเนื้อขากรรไกรจะเกร็ง ทำให้อ้าปากไม่ได้ โรคนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โรคขากรรไกรแข็ง (lockjaw) ผู้ป่วยจะมีคอแข็ง หลังแข็ง ต่อไปจะมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ  ทั่วตัว ทำให้มีอาการชักได้สาเหตุ
Date: 17 February 2016
พูดถึงโรคไต ส่วนใหญ่จะนึกถึงแต่ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันซึ่งจะมาพร้อมกับภาวะไตวาย แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า เด็กก็เป็นโรคนี้ได้
Date: 16 February 2016
โรคติดต่อ คือ โรคที่เกิดจากเชื้อโรคชนิดใดชนิดหนึ่งใน ๔ ชนิด ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส รา และปรสิต (อ่านว่า ปอ-ระ -สิด). เชื้อโรคเหล่านี้เมื่อกระจายจากผู้ที่เป็นโรคไปยังผู้ใดก็จะทำให้เป็นโรคนั้น. การกระจายหรือการติดต่อของเชื้อโรค เกิดขึ้นโดยวิธีต่าง ๆ คือ ติดต่อทางอากาศ เช่น โรคหวัด, วัณโรค.  ติดต่อทางน้ำ เช่น โรคโปลิโอ โรคฉี่หนู. ติดต่อทางอาหาร เช่น อหิวาตกโรค, โรคพยาธิตัวตืด,โรคบิด. ติดต่อโดยการสัมผัส เช่น โรคกลาก, โรคเกลื้อน.
Date: 11 February 2016
ฤดูหนาวปีนี้ สมาคมโรคผิวหนังแห่งประเทศไทย โดย ผศ.พญ.สุวิรากรโอภาสวงศ์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนัง มีคำแนะนำเพื่อเป็นความรู้สู่ประชาชนเกี่ยวกับโรคผิวหนัง 7 โรคสำคัญที่ควรระวัง ดังนี้
Date: 8 February 2016
บุหรี่กับมะเร็งดูเหมือนเป็นของคู่กันที่แยกไม่ออก เกือบทุกคนต่างก็รู้ดีว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งปอด แต่คนไทยกว่า 10 ล้านคนก็ยังสูบบุหรี่ต่อไป เมื่อถามนักสูบบุหรี่หลายๆ คนว่าไม่กลัวเป็นมะเร็งหรือ ก็มักจะได้คำตอบว่า สูบมาตั้งนานแล้วไม่เห็นเป็นสักที หรือไม่ก็ สูบแค่วันละมวนสองมวนไม่เป็นหรอก
Date: 4 February 2016
ภาวะกระดูกสันหลังยุบตัวนี้จะพบในผู้ป่วยที่มีอายุประมาณ 70-80 ปี ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่มีภาวะกระดูกพรุนร่วมด้วย (Osteoporosis) อาการปวดอาจรุนแรงมาก มักเกิดหลังจากที่ล้มก้นกระแทก และทำให้กระดูกสันหลังส่วนอกต่อเอวหรือส่วนเอวยุบตัวลง ผู้ป่วยบางคนต้องนอนนิ่งๆ จึงจะไม่ปวด ไม่มีอาการปวดร้าวลงขา ชา หรืออ่อนแรง
Date: 3 February 2016
ทำความรู้จักกับโรคเนฟโฟรติกมารู้จักกลุ่มอาการ “เนฟโฟรติก” ในเด็กกลุ่มอาการ “เนฟโฟรติก” (Nephrotic Syndrome) เป็นโรคไตชนิดเรื้อรังที่พบได้บ่อยในเด็ก ส่วนใหญ่ไม่พบว่ามีสาเหตุ ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มีการสูญเสียโปรตีนที่เชื่อว่า “ อัลบูมิน (Albumin) ในปริมาณมากออกทางปัสสาวะทำให้อัลบูบินในเลือดลดต่ำลงจนกระทั่งเกิดอาการบวมทั้งตัว แม้จะรักษาจนหายดีแล้วก็มักมีโอกาสกลับมาบวมซ้ำได้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดเจ็บป่วยอาการติดเชื้อต่างๆ
Date: 3 February 2016
เป็นโรคโลหิตจางชนิดหนึ่งที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม ทำให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงที่มีลักษณะผิดปกติ จึงมีการแตกสลายเร็วกว่าที่มีควรทำให้มีอาการซีดเหลืองเรื้อรัง ผู้ที่มีอาการของโรคนี้จะต้องมีความผิดปกติทางพันธุกรรมมาจากฝ่ายพ่อและแม่
Date: 2 February 2016
การรักษาผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งตามทฤษฎีการแพทย์แผนตะวันตก มี ๒ วิธ
Date: 1 February 2016
โรคเลือดออกในสมอง หรือ Spontaneous Intracerebral Hemorrhage เป็นโรคเลือดออกในเนื้อสมอง เกิดจากการฉีกขาดของเส้นเลือดแดงในสมอง ส่วนใหญ่เกิดจากการฉีกขาดของหลอดเลือดฝอย อาจพบในผู้ป่วยที่เป็นโรคลม (Stroke) ร้อยละ 10-15
Date: 1 February 2016
ตามที่ได้มีการรายงานข่าวการแพร่ระบาดของโรคไข้ซิกา (Zika virus disease) ณ วันที่ 16 มกราคม 2559 พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไข้ซิกา 20 ประเทศ ดังนี้ บาร์เบโดส โบลิเวีย บราซิล โคลอมเบีย เอกวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ เฟรนซ์เกียนา กัวเดอลุป กัวเตมาลา กายอานา เฮติ ฮอนดูรัส เกาะมาร์ตีนิก เม็กซิโก ปานามา ปารากวัย เปอร์โตริโก ซูรินาเม เกาะเซนต์มาร์ติน และเวเนซูเอลา
Date: 29 January 2016
Date: 27 January 2016
     โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary artery disease) เป็นโรคที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญของโรคนี้คือ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลัน ซึ่งเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ของการเสียชีวิตของชาวไทยในปัจจุบัน สาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ นั้นยังไม่ชัดเจนแต่จากการศึกษาพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ได้แก่ อายุ และเพศ (เพศชายอายุมากกว่า 45ปี, เพศหญิงอายุมากกว่า 55 ปีหรือวัยหมดประจำเดือน),  โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, ภาวะไขมันใน
Date: 25 January 2016
     ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ผ่านการรักษาแล้ว มีโอกาสที่จะเกิดการตีบซ้ำได้  แต่ด้วยนวัตกรรมการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีขึ้นปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ มีตั้งแต่การให้ยารับประทาน  การผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ หรือ บายพาส รวมถึงการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและขดลวด  ซึ่งผลการรักษายังมีโอกาสเกิดซ้ำได้อีกโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีการตีบของหลอดเลือดหลักที่มีหลอดเลือดแขนงร่วมด้วย
Date: 25 January 2016
ต่อมทอนซิล (Tonsil)  และต่อมอะดีนอยด์ (Adenoid) เป็นเนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลืองชนิดเดียวกันที่อยู่ในบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน  โดยต่อมทอนซิลจะมีอยู่หลายต่ำแหน่ง แต่ที่เห็นชัดที่สุดเวลาอ้าปากจะมี 2 ก้อนอยู่ช่องคอข้างลิ้นไก่และโคนลิ้น  ส่วนต่อมอะดีนอยด์จะอยู่ในส่วนหลังของโพรงจมูกทำให้มองไม่เห็นจากการตรวจธรรมดา  การผ่าตัดต่อมทอนซิลและ/ หรือต่อมแอดีนอยด์ออก จะทำเมื่อ มีการติดเชื้อเรื้อรัง หรือเป็นๆหายๆ เช่น มีไข้, คัดจมูก,น้ำมูกไหลเรื้อรั
Date: 25 January 2016
“เบาหวานไม่ได้เป็นโรคที่เกิดกับผู้ใหญ่เท่านั้น เด็กและวัยรุ่นก็เป็นเบาหวานได้”ชนิดของเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น          จริง ๆ แล้วมีชนิดย่อยหลายชนิด แต่ในที่นี้จะกล่าวถึง 2 ชนิดหลัก คือ          1. เบาหวานชนิดที่ 1 (Type 1 DM)
Date: 25 January 2016
     มะเร็งของลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนไทย ยิ่งอายุมากขึ้น อุบัติการณ์ก็มากขึ้นตามไปด้วย สาเหตุเข้าใจว่าเกิดจาก การรับประทานอาหารเนื้อสัตว์มากเกินไป การมีติ่งเนื้องอกชนิดธรรมดาที่ผนังลำไส้ ซึ่งภายหลังจะกลายเป็นมะเร็งของลำไส้ได้ หรือการมีประวัติของมะเร็งลำไส้ในครอบครัว จะมีแนวโน้มเป็นโรคนี้สูงกว่าคนปกติถึง 3 เท่า
Date: 21 January 2016
ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของระบบสืบพันธุ์เพศชาย มีขนาดเท่าผลลิ้นจี่อยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะและล้อมรอบท่อปัสสาวะส่วนต้น หน้าที่สำคัญคือ ผลิตของเหลวเป็นตัวหล่อลื่นและนำส่งเชื้ออสุจิในขณะที่มีการหลั่งของน้ำอสุจิออกมา โรคต่อมลูกหมากโตถือว่าเป็นปัญหาสุขภาพที่น่าหนักใจของคุณผู้ชายทั้งหลาย โดยทั่วไปผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโตจะอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป เมื่ออายุมากขึ้นต่อมลูกหมากจะค่อย ๆ โตขึ้น และชายสูงอายุ 2 ใน 5 คนจะมีอาการถ่ายปัสสาวะผิดปกติ อาการดังกล่าวเกิดจากการที่
Date: 21 January 2016
โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ  เกิดจากการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากทางช่องคลอดและทวารหนัก และมักเกิดกับคุณผู้หญิง
Date: 20 January 2016
    โรคเบาหวาน มักจะมาพร้อมกับอาการหรือโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ในที่นี้เราจะกล่าวถึง”โรคไตวายเรื้อรัง” เนื่องจาก 1 ใน 3 ของผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัญหาในการควบคุมน้ำตาลในเลือดจะเกิดโรคไตวายเรื้อรัง โดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป มีความดันเลือดสูง และบุคคลในครอบครัว มีประวัติเป็นโรคไตวายเรื้อรังร่วมด้วยภาวะน้ำตาลในเลือดที่สูงมานาน จะส่งผล “ไตของผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน” ดังนี้
Date: 19 January 2016
ปัจจุบัน “โรคหลอดเลือดสมอง” ได้กลายมาเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก โดยพบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา สำหรับอุบัติการณ์ของโรคนี้ในประเทศไทยพบว่า มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ส่วนใหญ่มักพบในกลุ่มผู้สูงอายุ จากข้อมูลด้านสาธารณสุขพบว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของความพิการระยะยาวในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง
Date: 19 January 2016
          ไข้หรือตัวร้อน หมายถึง อุณหภูมิกายเพิ่มสูงกว่าปกติ หากเป็นอุณหภูมิที่วัดทางปากต้องสูงเกิน 37.2 ๐ซ เวลาที่มีไข้ไม่จำเป็นว่าทุกส่วนของร่างกายจะต้องร้อนเท่ากันหมด อาจร้อนที่ศีรษะ ลำตัว และแขนขา แต่ฝ่ามือฝ่าเท้าเย็น ในสังคมไทยมีความเชื่อที่สืบทอดมาแต่โบราณว่า การที่ศีรษะร้อนแต่เย็นที่ฝ่ามือฝ่าเท้าหมายถึงว่า ผู้ป่วยมีอาการหนัก ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดและก่อความทุกข์ใจให้แก่คนเชื่อมาก สาเหตุของไข้มีมากมาย และระยะเวลาที่ไข้จะปรากฏในแต่ละโรคจะยา
Date: 18 January 2016
เมื่อมีอาการคันหรือมีตกขาวปริมาณมาก  สตรีมักจะนึกถึงการติดเชื้อราในช่องคลอดเป็นสาเหตุแรกๆ  ทำให้ไปหาซื้อยามาใช้เอง  ใช้ครบบ้างไม่ครบบ้างจนเกิดเป็นปัญหาเรื้อรังขึ้นมา  อันที่จริงแล้วอาการคันและตกขาวเกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งจากการติดเชื้อรา แบคทีเรีย หรือ ไวรัส  หรือแม้กระทั่งไม่เกี่ยวกับการติดเชื้อเลย เช่น การตกขาวปกติร่วมกับความเป็นกรดของช่องคลอด  สิ่งแปลกปลอมที่ตกค้างในช่องคลอด เป็นต้น  ดังนั้น ก่อนที่จะซื้อยามาใช้เอง ควรได้รับการประเมินจากสูติ-นรีแพทย์ก่อน โดยเฉ
Date: 15 January 2016
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหืดคือพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม พันธุกรรมมีความสำคัญชัดเจนที่จะทำให้เกิดโรคหืด พบว่าถ้าพ่อเป็นโรคหืด ลูกจะมีโอกาสเป็นโรคหืดร้อยละ ๓๐ ถ้าแม่เป็นโรคหืด ลูกจะมีโอกาสเป็นโรคหืดมากกว่าร้อยละ ๓๐ ถ้าทั้งพ่อและแม่เป็นโรคหืด ลูกจะมีโอกาสเป็นโรคหืดสูงถึงร้อยละ ๖๐ ถ้ามีพี่น้อง (ท้องเดียวกัน) เป็นโรคหืด โอกาสเกิดโรคหืดจะสูงขึ้นร้อยละ ๗๐ ดังนั้น พันธุกรรม คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญของโรคหืด
Date: 15 January 2016
โรคหัดเป็นโรคไข้ออกผื่น (exanthematous fever) ที่พบบ่อยในเด็กเล็ก นับว่าเป็นโรคที่มีความสำคัญมากโรคหนึ่ง เพราะอาจมีโรคแทรกซ้อนทำให้ถึงเสียชีวิตได้ สาเหตุ          เกิดจากเชื้อไวรัส measles ซึ่งอยู่ในตระกูล paramyxovirus ซึ่งเป็น rna ไวรัส ที่จะพบได้ในจมูก และลำคอของผู้ป่วย ระบาดวิทยา
Date: 15 January 2016
โรคกระดูกพรุน จัดเป็นปัญหาที่เราทุกคนต้องเผชิญในอนาคต เพราะเมื่ออายุ 30 ปี ขึ้นไป กระดูกจะเริ่มมีการสลายมากกว่าการสร้าง ทำให้เนื้อกระดูกลดลง และเกิดภาวะกระดูกพรุนได้      
Date: 15 January 2016
ร่างกายคนเรา มีส่วนประกอบของอวัยวะที่สำคัญ ๆ หลายอย่าง เช่น หัวใจ ตับ ไต สมอง ปอด แขน ขา ดวงตา ฯลฯ ซึ่งทุกอวัยวะต่างมีความสำคัญ และทำงานเกี่ยวข้องประสานกัน เพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้อย่างปกติสุข สำหรับ”ไต”ก็เช่นกัน 
Date: 15 January 2016
จากการสำรวจผู้สูงวัยเกิน 65 ปีขึ้นไปที่ถูกตัดขาพบว่าร้อยละ75 มีสาเหตุหรือเกี่ยวข้องกับเบาหวานเป็นสำคัญ ทั้งนี้เนื่องจากเบาหวานเป็นโรคที่ทำให้เกิดความบกพร่องของระบบประสาทส่วนปลาย ระบบประสาทอัตโนมัติ และระบบหลอดเลือด จึงทำให้เกิดอาการชาบริเวณปลายเท้า เวลาเป็นแผลบ่อยครั้งที่ไม่รู้ตัวกว่าจะรู้แผลก็มีขนาดใหญ่ เกิดแผลติดเชื้อได้ง่ายกลายเป็นแผลเรื้อรัง และรักษาให้หายยาก รวมทั้งอาจเกิดเนื้อตายจากหลอดเลือดส่วนปลายตีบตัน จนอาจนำไปสู่การรักษาด้วยการตัดนิ้วเท้า เท้า หรือขาใน
Date: 14 January 2016
     การที่จะใส่ฟันเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องผ่านกระบวนการ “ฝังรากฟันเทียม” ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ร่วมกับการใส่ฟันเทียม ซึ่งเริ่มมีการใช้ครั้งแรกประมาณ 30 ปีก่อน โดย Dr.Branemark เป็นผู้ค้นพบคนแรก สำหรับประเทศไทยนิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้นในช่วง 2-3  ปีที่ผ่านมา ที่งานทันตกรรม รพ.ศิริราชได้เริ่มทำการรักษาด้วยการฝังรากฟันเทียมมาระยะหนึ่งแล้วโดยภายหลังการถอนฟันจำเป็นต้องบูรณะด้วยฟันเทียมเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว ป้องกันฟันล้มเอี
Date: 14 January 2016
หากปล่อยให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงนาน ๆ แล้วไม่รักษา อาจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานของหัวใจ  อันตรายอย่างไร  เรามีความรู้มาฝากค่ะ
Date: 14 January 2016
     ปัจจุบันนวัตกรรมการรักษาโรค มีส่วนช่วยทำให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองลดลงได้  หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง เกิดจากผนังหลอดเลือดอ่อนแอและจะขยายขนาดขึ้นเรื่อย ๆ มักเกิดกับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น  ผู้ชายอายุมากกว่า 65 ปี  สูบบุหรี่จัด  มีภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะโรคถุงลมโป่งพอง หรือคนในครอบครัวมีประวัติการป่วยด้วยโรคนี้
Date: 13 January 2016
เด็กที่เริ่มอ้วนในระยะแรกจะดูจ้ำม่ำ แก้มยุ้ย น่ารัก กินจุ มักเป็นเด็กเลี้ยงง่าย จึงทำให้ผู้ปกครองไม่เห็นอันตรายที่แฝงมากับความอ้วน หรืออาจเข้าใจผิดว่าเด็กจะยืดตัวจนหายอ้วนได้เองเมื่อโตขึ้น จึงปล่อยให้เด็กอ้วนขึ้นเรื่อยๆ บางรายกว่าจะรู้ปัญหาเด็กก็อ้วนอย่างรุนแรง หรือมีโรคแทรกซ้อน เช่น ทางเดินหายใจอุดตัน หรือข้อกระดูกพิการจนเดินไม่ได้เสียแล้วผลเสียของโรค
Date: 13 January 2016
โรคไตจากเบาหวาน          เมื่อเป็นโรคเบาหวานและไม่สามารถควบคุมน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้ ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเป็นระยะเวลานานก็จะก่อให้เกิดอันตรายต่อเซลล์ที่บริเวณอวัยวะต่าง ๆ  เช่น ตา  ระบบประสาทส่วนปลาย ไต หัวใจและหลอดเลือด  สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไตจากเบาหวาน นอกจากระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงจนเกิดอันตรายต่อเซลล์ที่ไตแล้ว  ยังทำให้เกิดความดันในหลอดเลือดฝอยในไต และอัตราการกรองของไตสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อไต
Date: 13 January 2016
ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเด็กๆ  อาจไม่สบายได้ผู้ปกครองควรดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ เนื่องจากมีหลายโรคที่มีอาการใกล้เคียงกันจนแทบจะแยกไม่ออก ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ โรคคาวาซากิ  ความรุนแรงของโรคสามารถทำให้เด็กเสียชีวิตเฉียบพลันได้ ถึงตอนนี้พ่อแม่ของเด็กทั้งหลายคงอยากทราบสาเหตุของโรคนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกหลาน   มาฟังพร้อมๆ กันค่ะ โรคคาวาซากิ พบได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง  แต่ส่วนใหญ่จะพบในเพศชายมากกว่า และพบบ่อยในเด็กอายุน้อยกว่า  5 ปี   โดยเฉพาะในช่วงอายุ  1 - 2 ปี  โรคนี
Date: 12 January 2016
โรคนี้มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งชื่อ Varicella zoster virus (VZV) ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันกับโรคงูสวัด ถ้าได้รับเชื้อไวรัสชนิดนี้ครั้งแรก ร่างกายจะแสดงอาการของโรคอีสุกอีใสออกมา แต่ถ้าเป็นครั้งที่ ๒ ซึ่งมักเป็นในผู้สูงอายุหรือผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอย่างมาก จะแสดงอาการของโรคงูสวัดออกมาโรคอีสุกอีใสติดต่อกันอย่างไร
Date: 11 January 2016
กระดูกสันหลังแต่ละปล้องมีส่วนที่ยึดติดกับอีกปล้องหนึ่งด้วยหมอนรองกระดูกสันหลัง(intervertebral disc)และข้อต่อกระดูกสันหลัง(facet joint)          หมอนรองกระดูกสันหลังประกอบด้วย๑.เปลือกนอก มีลักษณะเป็นวงที่เป็นเนื้อเยื่อที่แข็งแรงมาก๒.เนื้อใน มีลักษณะเป็นวุ้นของเหลว( gel ) มีองค์ประกอบของน้ำเป็นส่วนใหญ่ถึง ๘๘ %
Date: 11 January 2016
เคยหรือไม่ เมื่อตื่นนอนในตอนเช้าและก้าวเท้าลงพื้น จะเกิดอาการปวดบริเวณฝ่าเท้าและส้นเท้า ถ้าเคย นั่นหมายถึง คุณอาจเริ่มเป็นโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบแล้ว... เอ็นฝ่าเท้าอักเสบหรือที่เรียกกันว่า “รองช้ำ”  ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากมีการบาดเจ็บหรืออักเสบของเอ็นฝ่าเท้าบริเวณที่เกาะกับกระดูกส้นเท้า  เอ็นฝ่าจะยึดจากกระดูกส้นเท้าไปยังนิ้วเท้า ทำหน้าที่ช่วยรักษารูปทรงของเท้า และยังทำหน้าที่เหมือนสปริง เพื่อช่วยลดแรงกระแทกเมื่อเดินหรือวิ่ง
Date: 8 January 2016
ในแต่ละปีมีผู้ป่วยใหม่ของโรงพยาบาลศิริราช ที่เข้ามารักษามะเร็งเต้านมมากกว่า 1,000 ราย และเนื่องจากโรคมะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุการป่วยและเสียชีวิตของหญิงไทยมากเป็นอันดับ 1 จึงทำให้แพทย์ค้นหาวิธีการรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย   การรักษามะเร็งเต้านม  มีทั้งการผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมด  และการผ่าตัดแบบเก็บเต้านมไว้   โดยตัดเฉพาะก้อนมะเร็งออกและตามด้วยการฉายรังสีรักษาหลังผ่าตัดแล้ว  ซึ่งโดยปกติจะทำการฉายรังสีบริเวณเต้านมส่วนที่เหลืออีกเป็นระยะเวลา  25 - 30  ครั้ง  ด้วยวิทยา
Date: 7 January 2016
โรคเกาต์เป็นโรคที่เกิดจากการที่มีกรดยูริกในเลือดสูงเป็นเวลานานและมีการตกผลึกของยูเรตตามเนื้อเยื่อต่าง ๆ เช่น  ข้อ ทำให้เกิดข้ออักเสบ  ไต ทำให้เกิดนิ่วในไตและและไตวาย พบผู้เป็นโรคเกาต์ 2-4 คน ต่อประชากร 1,000 คน อายุ 40-60 ปี พบร้อยละ 2 อายุ 60 ปีขึ้นไป พบร้อยละ 4 สังเกตได้ว่ายิ่งอายุมากขึ้นโอกาสเป็นมากขึ้น 
Date: 5 January 2016
โรคหลอดเลือดแดงที่ขาตีบตัน หมายถึง ภาวะที่หลอดเลือดแดงมีการตีบแคบ หรือ อุดตัน ส่งผลให้อวัยวะที่อยู่ส่วนปลายกว่าส่วนที่ตีบตัน มีเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอก่อให้เกิดอาการของขา ขาดเลือด สาเหตุ1. ผนังหลอดเลือดแดงมีแผ่นไขมันและ/หรือหินปูน พอกหนาตัวขึ้น ส่งผลให้รูตรงกลางตีบแคบลง
Date: 30 December 2015
ต่อมไทรอยด์  เป็นต่อมไร้ท่อใหญ่ที่สุดในร่างกาย อยู่ที่ส่วนหน้าของลำคอ ใต้ลูกกระเดือกลงมา มีรูปร่าง มีหน้าที่สร้าง และหลั่ง ไทรอยด์ฮอร์โมน ออกมาสู่กระแสเลือด ฮอร์โมนนี้ ต่อมไทรอยด์ สร้างเองโดยอาศัย ไอโอดีน จากอาหาร ที่กินเข้าไป เป็นวัตถุดิบ หน้าที่ของไทรอยด์ฮอร์โมนเกี่ยวกับการพัฒนาการของร่างกายและอวัยวะต่างๆและที่สำคัญคือการเผาผลาญอาหารเพื่อให้เกิดพลังงานแก่ร่างกาย ออกฤทธิ์กระตุ้นทั่วร่างกาย ทำให้เซลล์ต่างๆ ทำงานเป็นปกติ อวัยวะที่กระตุ้นมากที่สุด
Date: 28 December 2015
อาการ  ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เกิดจากการมีจุดหรือตำแหน่งในหัวใจเกิดกระแสไฟฟ้าผิดปกติ หรือมีการลัดวงจรของไฟฟ้าในหัวใจซึ่งจะมีผลต่อการหมุนเวียนของเลือดในบริเวณที่เกิดกระแสไฟฟ้าผิดปกติ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิดทำให้มีภาวะเลือดตกค้าง และเกิดลิ่มเลือดขึ้นในช่องหัวใจ โดยลิ่มเลือดนั้นมีโอกาสที่จะหลุดจากหัวใจไปตามอวัยวะต่างๆในร่างกาย โดยส่วนใหญ่มักจะหลุดไปที่สมอง ทำให้เส้นเลือดสมองอุดตันและอาจเกิดภาวะอัมพาดในที่สุด
Date: 28 December 2015
หลอดเลือดแดงใหญ่ (Aorta)
Date: 28 December 2015
ใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัยต่อไตไตเป็นอวัยวะที่มีหนี่ในการขจัดของเสียและสารต่างๆ ที่ร่างกายไม่ต้องการ รวมถึงยาหรือสารต่างๆ ออกในรูปปัสสาวะ ดังนั้นไตจึงมีความเสี่ยงสูงในการได้รับอันตรายจากพิษของยาและสารเคมีบางอย่างได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานของไตบกพร่องแต่เดิมอยู่แล้ว และจำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ยามากขึ้นยาที่ควรระวังยาแก้ปวดลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs)
Date: 28 December 2015
ไตของเรามีรูปร่างคล้ายถั่ว อยู่บริเวณใต้ชายโครงด้านหลังทั้ง 2 ข้างหน้าที่ของไต
Date: 28 December 2015
ในทางจิตเวชจัดว่าโรคไบโพลาร์เป็นโรคทางอารมณ์ ผู้ป่วยบางคนอาจมีอาการหลงผิด ประสาทหลอน แต่พบไม่บ่อยและเป็นไม่นาน ลักษณะของอาการสามารถจำแนกได้เป็น 2 ระยะ ดังนี้
Date: 28 December 2015
โรคนอนเกิน (Hypersomnia) หรือการหลับเกินพอดี เป็นโรคที่เกิดขึ้นในคนขี้เซาเป็นหลัก ยิ่งพักนอนเท่าไรก็รู้สึกไม่พอเท่านั้น ชีวิตที่เป็นโรคนี้ก็จะดูเฉื่อย ซึมเซา ไร้ชีวิตชีวา บางครั้งกินน้อยแต่อ้วนง่าย เพราะการนอนเยอะเกินไปนี้อาจมีธาตุเครียดเข้ามาผสมปนเป ทำให้กินแล้วเก็บสะสมได้มาก
Date: 24 December 2015
การลอกหลุดของเยื่อบุโพรงมดลูกในแต่ละรอบเดือนทำให้เกิดเลือดประจำเดือนในสตรี ดังนั้นเมื่อเยื่อบุเหล่านี้ไปเจริญอยู่ผิดที่ในที่ต่างๆ และมีการลอกหลุดในแต่ละรอบเดือน ก็จะเกิดแผลและมีเลือดประจำเดือนขังอยู่ตามอวัยวะต่าง ๆ ในที่ ๆ มีเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญอยู่ เช่น เยื่อบุช่องท้อง ผนังมดลูกและรังไข่ จึงทำให้บริเวณนั้นๆ เป็นพังผืดมองเห็นเป็นจุดเลือดออก สีแดง สีดำ หรือหากมีปริมาณขังอยู่มากและนานก็จะมีเลือดเก่าๆ ลักษณะข้นคล้ายช็อกโกแลตสะสมอยู่บริเวณนั้น ที่เรียกกันว่า “ช็อกโก
Date: 23 December 2015
ปัจจุบันคาดคะเนกันว่า มีคนไทยประมาณ 5 ล้านคน ที่ติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะเชื้อจะซ่อนตัวอยู่ในคนและก่อให้เกิดโรคตับแข็งและโรคมะเร็งตับได้
Date: 22 December 2015
การเกิดโรคฟันผุ มาจากปัจจัย 4 ประการ ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ แผ่นคราบจุลินทรีย์ อาหารประเภทแป้งน้ำตาล ตัวฟัน และเวลา โดยแบคทีเรียที่มีอยู่ตามปกติในช่องปากจะทำปฏิกิริยากับคราบ (Plaque) ที่ติดค้างอยู่ตามซอกฟัน และผิวเคลือบฟัน  ซึ่งเราขจัดออกไปได้ไม่หมด  เกิดเป็นกรดขึ้น  ซึ่งกรดสามารถทำลายผิวเคลือบฟัน ก่อให้เกิดโรคฟันผุขึ้นได้หาก pH ในปากมีค่าต่ำกว่า 5.5 บ่อย ๆ และเป็นเวลานาน
Date: 21 December 2015
เป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ สาเหตุสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงของวัย เมื่อเป็นโรคข้อเสื่อม ผู้ป่วยจะเริ่มปวดบ่อยขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นปวดทุกวัน เจ็บทุกครั้งที่เดินลงน้ำหนัก เคลื่อนไหวช้า เดินไม่สะดวก ต้องใช้ไม้เท้า หรือนั่งรถเข็น ความทุกข์ส่วนใหญ่เกิดจากความทรมานทั้งทางกายและทางใจ แม้โรคนี้จะไม่ทำให้เสียชีวิต แต่คุณภาพชีวิตก็ไม่สามารถมีได้เทียบเท่าคนปกติ รูปร่างเข่าอาจจะสังเกตว่า โตขึ้น บวมขึ้นจากการอักเสบบ่อยๆ บางรายที่เป็นมากอาจจะมีขาโก่ง หรือเข่าฝืดติดแข็ง ไม่สามารถขยับได้เหมือนคนปกติ
Date: 21 December 2015
สาเหตุของโรคอ้วนโรคอ้วนเกิดจากหลายสาเหตุ โดยรวมแล้วสามารถอธิบายได้ดังนี้1. การได้รับพลังงานมากเกินไป เมื่อร่างกายได้รับพลังงานมากเกินไป ร่างกายจะสะสมเก็บไว้ในรูปของไขมัน ซึ่งก็คือ ความอ้วน2. การรับประทานอาหาร พวกไขมัน แป้ง โปรตีน ทำให้เกิดความอ้วน3. โรคต่อมไร้ท่อ ทำงานผิดปกติ ทำให้ระบบการทำงานของร่างกายไม่สมดุล ระบบเผ่าผลาญในร่างกายทำงานน้อย เป็นสาเหตุให้เกิดพลังงานสะสม4. กรรมพันธุ์ เป็นสาเหตุให้อ้วน
Date: 18 December 2015
โรคตาที่พบบ่อยในผู้ป่วยเบาหวานโดยหลักแล้วผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานจะต้องได้รับการตรวจดวงตาเป็นประจำทุกปี เพื่อดูว่ามีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีการตรวจภาวะต้อกระจกและต้อหินร่วมด้วย เนื่องจากระดับน้ำตาลในเลือดที่เปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้น และการป่วยด้วยโรคเบาหวานเมื่อนานวันเข้า อาจทำให้เกิดต้อหินได้ ซึ่งแต่ละปัญหาจะมีวิธีรักษาแตกต่างกันไป 
Date: 17 December 2015
         อาการปวดท้องน้อยเรื้อรัง พบมากในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโครงสร้างทางร่างกายที่เอื้อต่อการเกิดความผิดปกติที่ทำให้เกิดอาการปวด อีกทั้งยังมีอวัยวะและระบบการทำงานของร่างกายที่เอื้อต่อการเกิดการปวดท้องน้อยเรื้อรังได้อีกด้วย โดยทั่วไปการปวดท้องน้อยเรื้อรัง เป็นอาการปวดบริเวณเชิงกราน ท้องน้อย หรือบริเวณใกล้เคียงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ผู้ป่วยหลายรายไม่สามารถประกอบภารกิจได้ตามปกติจากอาการปวด หลายคนต้องลาออกจากงาน เพราะเมื่อมีอาการปวดไม
Date: 14 December 2015
     โรคคอตีบเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียแบบเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจซึ่งสามารถติดต่อได้ง่ายโดยการสัมผัสกับน้ำลาย เช่น การไอ จาม หรือพูดคุยในระยะประชิด หรือบางครั้งการใช้ภาชนะร่วมกัน เช่น ช้อนหรือแก้วน้ำ หรือการเล่นร่วมกันในเด็กเล็กจะทำให้เชื้อเข้าสู่ผู้รับได้ทางปากหรือทางการหายใจ ผู้ติดเชื้ออาจไม่มีอาการ หรือมีอาการรุนแรงซึ่งอาจทำให้พิการหรือถึงแก่ชีวิตได้อาการของโรคนั้นแบ่งเป็น 2 ระยะคือ
Date: 11 December 2015
การมีประจำเดือนในช่วงเวลาที่ไม่ต้องการให้มี คงเป็นเรื่องกวนใจสาวๆ หลายคน เช่น บางคนกำลังจะไปเที่ยวทะเลและดำน้ำกับเพื่อนๆ หรือ บางคนวางแผนว่าจะไปเล่นสาดน้ำในเทศกาลสงกรานต์ แต่นึกขึ้นได้ว่าช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเป็นช่วงที่มีประจำเดือนพอดี ประกอบกับปัจจุบัน มีการกล่าวถึงยาเลื่อนประจำเดือนกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์เกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น หรือจากคำแนะนำของเพื่อน จึงมีแนวโน้มทำให้หลายๆ คนเลือกที่จะพึ่งยาเลื่อนประจำเดือนมากขึ้น ดังนั้น ลองมาทำค
Date: 11 December 2015
ปัจจุบันความนิยมของสถานที่ท่องเที่ยวคลายร้อนมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ทะเล น้ำตก แก่ง รวมถึง สวนน้ำที่สร้างขึ้นมา ซึ่งทุกวันนี้ประเทศไทยมีสวนน้ำเปิดให้บริการเป็นจำนวนมาก เมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวตามแหล่งน้ำ ผู้คนจะนึกถึงแต่ ความสนุกสนาน ความเย็นสบาย และความสดชื่น แต่จะมีสักกี่คนที่นึกถึงความสะอาด และปลอดภัยของตนเอง โดยทั่วไปสวนน้ำในแต่ละแห่งมีระบบฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน คือระบบคลอลีน ระบบเกลือ และระบบโอโซน แต่สำหรับการท่องเที่ยวตามแหล่งน้ำธรรมชาติ รว
Date: 9 December 2015
โรคไขมันพอกตับ คือ การมีไขมันไปสะสมอยู่ในเซลล์ตับ ปกติอาหารไขมันที่ร่างกายได้รับจะถูกเผาผลาญที่ตับและเนื้อเยื่อต่างๆ แต่เมื่อร่างกายได้รับไขมันเกินความต้องการ ไขมันส่วนเกินจะถูกสะสมในรูปเนื้อเยื่อไขมัน เนื้อเยื่อไขมันจะค่อยๆสะสมในตับของบุคคลที่รับประทานอาหารซึ่งมีไขมันในปริมาณที่มากเกินกว่าร่างกายจะจัดการได้ อีกสาเหตุของการมีไขมันสะสมในตับ คือ การที่ร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนไขมันให้อยู่ในรูปที่ถูกกำจัดออกได้ เมื่อตับมีไขมันสะสมอยู่มากกว่า 5% บุคคลนั้นจะเป็นโรคไขมัน
Date: 4 December 2015
“ไวรัสตับอับเสบบี” หลายคนรู้จัก แต่ถึงแม้ชื่อโรคจะคุ้นเคย แต่เราก็มั่นใจว่าหลายคนยังมีความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับโรคไวรัสตับอับเสบบีอยู่8 เรื่องที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบบี
Date: 4 December 2015
     โรคต่อมลูกหมากโตเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 50 ปี จากการศึกษาพบว่าในผู้ชายที่มีอายุประมาณ 60 ปี จะมีโอกาสตรวจพบโรคต่อมลูกหมากโตได้ประมาณร้อยละ 50-60
Date: 30 November 2015
ในวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก ซึ่งถือเป็นโอกาสที่หน่วยงานต่างๆ จะได้รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ แต่ว่าอีกด้านหนึ่งของสังคมยังมีทัศนะหรือความเข้าใจผิด ในเรื่องการติดเชื้อและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี
Date: 27 November 2015
“โรคเบาหวาน” ต้นตอของ “โรคหลอดเลือดส่วนปลาย”  หรือ เป็นภาวะของ “หลอดเลือดตีบตันที่ขา”โดยโรคเบาหวานทำให้เกิดหลอดเลือดตีบตันได้ง่ายจากไขมันอุดตัน ซึ่งเมื่อเลือดไปตีบตันที่ขา จะทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยงได้น้อย และทำให้เส้นประสาทเสื่อมได้ โดยเฉพาะเส้นประสาทที่เกี่ยวกับความรู้สึกส่งผลอย่างไร  เมื่อโรคหลอดเลือดส่วนปลาย...ถามหา
Date: 26 November 2015
อธิบดีกรมการแพทย์  เผยเพศชายเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งตับมากกว่าเพศหญิง ชี้อาการเริ่มต้น เบื่ออาหารไม่มีสาเหตุ ท้องผูก ท้องอืด ท้องเฟ้อประจำ อ่อนเพลีย น้ำหนักลด ไข้ต่ำ ปวดเสียดชายโครงขวา
Date: 24 November 2015
ข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิ และ ทุติยภูมิ
Date: 24 November 2015
มะเร็งรังไข่ในสตรีที่อายุน้อยและระยะของโรค
Date: 20 November 2015
กทม.เตือนประชาชนเฝ้าระวัง 6 โรคติดต่อช่วงฤดูหนาว พร้อมแนะแนวทางป้องกันโดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว
Date: 16 November 2015
แพทย์จุฬาฯ เผยหลังป่วยไข้เลือดออก อวัยวะใช้เวลาฟื้นตัว 2-3 วัน หรือเป็นสัปดาห์จนถึงเดือน อยู่ที่ร่างกายผู้ป่วย ความรุนแรงของโรคเกี่ยวกับพันธุกรรมต้องเร่งศึกษา พ่วงการดูแลระยะต้น ย้ำห้ามกินแอสไพริน ยาตระกูลลงท้าย -เฟน
Date: 12 November 2015
"ไข้เลือดออก  - ระบาด "  เพียงแค่โดน ยุงลายกัด ก็อาจถึงตายปกป้องคนที่คุณรัก จากยุงลาย และโรคไข้เลือดออก
Date: 12 November 2015
โรคไข้เลือดออกที่พบในไทย เกิดจากไวรัสเดงกี  มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ระยะฟักตัวในยุง 8 - 12 วัน  เมื่อยุงไปกัดคนก็จะปล่อยเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายอาการ1. ไข้สูง 39 - 40 องศา ประมาณ 2 - 7 วัน ปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะ บางรายอาจมีอาการชัก2. อาการเลือดออกเล็กๆ กระจายตามลำตัว แขน ขา  รายที่รุนแรงอาจอุจจาระเป็นเลือด สีดำ และช็อคได้3. ตับโต กดเจ็บ ส่วนใหญ่จะคลำพบตับโต  ประมาณวันที่ 3 - 4 นับแต่เริ่มป่วย
Date: 11 November 2015
อาการ1. ไข้สูงลอย 39-40 องศา ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ ประมาณ 4-5 วัน2. อาการเลือดออก ถ่ายดำ อาเจียน มีจุดเลือดออกตามตัว3. ตับโต กดเจ็บบริเวณชายโครงข้างขวา4. ระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติ หรืออาการช็อค เกิดในช่วงไข้ลดกระสับกระส่าย มือเท้าเย็น รอบปากเขียว ชีพจรเบาและเร็ว ความดันต่ำการรักษา1. ให้ยาลดไข้ ยาลดไข้ที่ควรใช้ คือยาพาราเซตามอล2.  ให้สารน้ำชดเชย ให้ดื่น้ำเกลือแร่บ่อยๆ ในรายที่ขาดน้ำมากๆ
Date: 30 October 2015
วัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ทุกอายุ ในเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ รวมถึงหญิงที่กำลังให้นมลูกก็สามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ โดยไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนเท่านั้น วัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ทุกปี แต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่แล้วยิ่งสมควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  เหตุผลที่ควรต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี เพราะภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่ ไม่ว่าจะจากการฉีดวัคซีนหรือจาก
Date: 21 October 2015
ปัญหาด้านสายตามักพบมากขึ้นในทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาที่ต้องอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ หรือดูโทรทัศน์เป็นเวลานาน ใช้สายตาอ่านหนังสือขณะแสงไม่เพียงพอ รวมถึงแสงจากแดดและลม ล้วนเป็นปัจจัยทำให้ดวงตาเสื่อมก่อนวัย ดังนั้นในแต่ละวันจึงควรหมั่นถนอม เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานที่สุดวิธีดูแลและรักษาดวงตา
Date: 19 October 2015
เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยในสตรี โดยสาเหตุที่เกิดมีหลากหลายปัจจัย เช่น พันธุกรรม อาหารที่มีไขมันสูง  ฮอร์โมน ความอ้วนและกัมมันตภาพรังสี เป็นต้น โดยสตรีควรทำการตรวจคลำเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือนเพื่อสำรวจความผิดปกติ ในปัจจุบันทางการแพทย์เชื่อว่ามะเร็งเต้านมไม่ใช่โรคเฉพาะที่ แต่เป็นโรคทั้งระบบของร่างกาย ดังนั้น การรักษาด้วยการผ่าตัดจึงไม่เพียงพอ อาจต้องได้รับเคมีบำบัด และยาต้านฮอร์โมนร่วมด้วย โดยการผ่าตัดจะมีทั้งแบบผ่าตัดเลาะเต้านมออกทั้งหมด และผ่าตัดบางส่วนในกรณีที่ก้อนเนื้อมีขนาดเล็ก ผู้ป่วย
Date: 19 October 2015
หวัดเป็นโรคที่เป็นกันได้ตลอดทั้งปี ถ้าใครเป็นภูมิแพ้ อากาศเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็แสดงอาการให้เห็นกันแล้ว ถ้าเป็นหวัดธรรมดา เพียงแค่ดื่มน้ำมากๆ พักผ่อนเยอะๆ อาการหวัดก็จะหายโดยไม่ต้องพึ่งยาใดๆ ถ้าช่วงที่กำลังตั้งครรภ์แล้วเป็นหวัด ก็ต้องมีวิธีดูแลสุขภาพที่พิเศษขึ้นมา ไม่ใช่เพื่อใครก็เพื่อลูกน้อย ในท้องนั่นเอง...ใช่ไหมคะ ป้องกันก่อนป่วย
Date: 16 October 2015
การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (Pandemic flu)   การระบาดตามระบาดวิทยาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ โรคประจำถิ่น(Endemic) โรคระบาด(Epidemic) และโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลก(Pandemic) โดยการระบาดทั่วโลกของไวรัสไข้หวัดใหญ่นั้นเกิดการกลายพันธุ์ของไวรัสทำให้คนส่วนใหญ่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตัวนั้นๆ นอกจากนั้นไวรัสไข้หวัดใหญ่นั้นสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ซึ่งทำให้เกิดการแพร่ระบาดได้ง่าย และรวดเร็วอาการของไข้หวัดใหญ่
Date: 14 October 2015
ช่วงปลายฝนต้นหนาวระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลาคม เป็นช่วงที่เด็ก ๆ มักจะป่วยบ่อย เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงและมักจะรับเชื้อโรคได้ง่าย โดยเฉพาะไวรัส RSV ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดแต่ส่งผลรุนแรง ถึงขั้นปอดอักเสบติดเชื้อได้
Date: 12 October 2015
NCDs  วิกฤตโรค วิกฤตโลกไม่ใช่ "คุณ" แล้วใคร?มนุษย์ทำงานที่ไม่หนักหนาแต่สาหัส  ตื่นเช้ากลับมืด กินมื้อดึก   อดมื้อเช้า  เฝ้าหน้าจอ  ติดมือถือ  วันว่างๆ กินกับนอน ดึกก็ดื่ม ตื่นก็เครียด  ใช้ชีวิตติดสะดวก อิ่มสะดวก  อ้างไม่มีเวลากลุ่มโรค NCDs เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ย­งต่างๆ ได้แก่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ทานอาหารหวานมันเค็มจัด และการออกกำลังกายไม่เพียงพอ  
Date: 10 October 2015
ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ระบุว่า งานวิจัยดังกล่าวเป็นการวิจัยระดับชาติครั้งแรกที่ทำการตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างปริมาณมลภาวะและความผิดปกติทางด้านพัฒนาการ
Date: 10 October 2015
หากจะพูดถึงเรื่องของการที่เด็กชอบหยิบนั่นจับนี่เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการเด็กว่าทำไมถึงชอบหยิบจับของเข้าปาก
Date: 10 October 2015
วงการแพทย์เพิ่งรู้ว่าทารกในครรภ์เริ่มเรียนรู้เร็วชั่วอยู่ในครรภ์แค่ 34 อาทิตย์เท่านั้น เร็วกว่าที่คาดกันถึง 3 อาทิตย์
Date: 7 October 2015
ด้วยแนวทาง การดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ทีมแพทย์และนักวิจัยในสหรัฐ พบว่าหญิงสาวสมัยนี้ โดยเฉพาะคุณแม่ที่กำลังตั้งท้องและให้นมลูก บริโภคไอโอดีนน้อยลงกว่าระดับที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน
Date: 7 October 2015
การใช้ฟันเป็นเครื่องมือ หลายคนใช้ฟันเป็นเครื่องมือในการเปิดขวดหรือเศษถุงฉีกขาดเทปพลาสติก, ตัดป้ายราคาเสื้อผ้าออก เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะฟันถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการบดเคี้ยวอาหารเท่านั้น การใช้ฟันผิดเช่น นำไปกัด หรือฉีกถุงพลาสติก
Date: 7 October 2015
เวลาเกิดอุบัติเหตุจนทำให้บาดเจ็บและเป็นแผล สิ่งที่จำเป็นอย่างมากก็คือ การทำแผลเพื่อป้องกันเชื้อโรค และยังถือเป็นการรักษาอาการบาดเจ็บด้วย ทว่าการทำแผลนั้นก็ต้องทำให้ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพแผล เพื่อให้แผลหายเร็ว และลดความเสี่ยงเกิดอักเสบติดเชื้อ
Date: 7 October 2015
ปัญหาโรคซึมเศร้าถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาด้านสุขภาพจิตของคนไทยที่มีความน่าเป็นห่วงอย่างมาก เพราะในสังคมแต่ละวันเรามักจะเห็นข่าวปัญหาการฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกาย เกิดขึ้นบ่อยๆ
Date: 5 October 2015
นอกจากความ รักความเอาใจใส่แล้ว การสัมผัสของพ่อแม่นับได้ว่ามีส่วนสำคัญและเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการสร้าง ความผูกพัน และสร้างเสริมพัฒนาการให้กับทารกแรกเกิด ซึ่งการสัมผัสนี้หมายรวมถึงการนวดด้วย
Date: 5 October 2015
เด็กที่ได้รับผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งทั้ง 3 กลุ่มมีอาการไอตอนกลางคืนลดลง ผลกระทบต่อการนอนทั้งในเด็กและผู้ปกครองลดลงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ และไม่พบความแตกต่างของน้ำผึ้งทั้งสามกลิ่น ผู้ทำการศึกษาสรุปเบื้องต้นว่า น้ำผึ้งอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาอาการไอ
Date: 5 October 2015
ภูมิแพ้ คือการที่กระบวนการตอบสนองของร่างกายตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นหรือสารก่อภูมิแพ้ได้ไวผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ เช่น ไรฝุ่น ละอองเกสร ขนสัตว์ เชื้อรา รังแค หรือสิ่งกระตุ้นในอาหารต่าง ๆ เช่น นมวัว ถั่วเหลือง ไข่ แป้งสาลี
Date: 5 October 2015
โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อ Influenza Virus เป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ พบได้บ่อยในคนทุกเพศทุกวัย พบได้เกือบทั้งปี แต่จะเป็นมากในช่วงฤดูฝน ซึ่งบางปีอาจจะพบการระบาดของโรค และเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของอาการไข้ที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน แพทย์มักจะให้การวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีอาการตัวร้อนมา 2-3 วัน โดยไม่มีอาการอย่างอื่นชัดเจนว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ ซึ่งบางครั้งเชื้ออาจจะลามเข้าปอดทำให้เกิดปอดบวม ผู้ป่วยจะมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดตามตัว ปวดกล้ามเนื้อมาก
Date: 2 October 2015
ปัจจัยเสี่ยงระหว่างการตั้งครรภ์ เช่น มารดาดื่มสุราหรือทานยาบางชนิด หรือมีไข้ออกผื่นเป็นหัดเยอรมัน ก็มีความเสี่ยงต่อการเพิ่มโอกาสให้ทารกในครรภ์เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดได้
Date: 1 October 2015
“ไส้เลื่อน” เป็นโรคที่พบได้ค่อนข้างบ่อยในประเทศไทย โดยเฉพาะในผู้ชายซึ่งมักจะหยิบยกมาเป็นหัวข้อสนทนา หรือแซวกันขำ ๆ ว่าเป็นเพราะไม่ยอมสวมกางเกงชั้นใน แต่จริง ๆ แล้วไส้เลื่อนมีสาเหตุมากกว่านั้น
Date: 30 September 2015
คุณเคยมีอาการต่างๆดังนี้ หรือไม่ ปวดที่บริเวณหัวไหล่ หรือสะบัก ยกแขนไม่ค่อยขึ้น หลังแข็ง ขยับหรือเอี้ยวตัวไม่ได้ ปวดเมื่อยต้นคอ คอแข็ง
Date: 30 September 2015
สาเหตุที่สำคัญของฟันผุในเด็กวัยนี้ยังคงเป็นน้ำตาลเหมือนในทารกดังนั้นวิธีป้องฟันผุที่ได้ผลดีคือทำอย่างไรเด็กจะได้รับอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลน้อยลง
Date: 24 September 2015
หลังจากใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันมาทั้งวัน หลายคนอาจมีอาการปวดตึงทั้งคอ บ่า ไหล่ จนลามไปถึงศีรษะ จึงขอนำวิธีคลายปวดกล้ามเนื้อจากการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อหยุดอาการปวดเหล่านี้
Date: 24 September 2015
การออกกำลังกาย คือ กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่อง เช่น การเดิน, วิ่ง, ว่ายน้ำ หรือการเล่นกีฬาชนิดต่างๆ โดยทั้งหมดนี้ กระทำเพื่อให้ร่างกายมีความแข็งแรงมากขึ้น
Date: 24 September 2015
โรคปริทันต์อักเสบ หรือ "รำมะนาด"สาเหตุเริ่มต้นมาจากการทำความสะอาดฟันไม่ดีพอ ทำให้เกิดการสะสมของแบคทีเรีย เมื่อทิ้งไว้นานขึ้นจะมีการตกตะกอนของแร่ธาตุจากน้ำลาย
Date: 22 September 2015
การปฐมพยาบาล หมายถึง การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ณ สถานที่เกิดเหตุ โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่จะหาได้ในขณะนั้น นำมาใช้ในการรักษาเบื้องต้น ควรทำการปฐมพยาบาลให้เร็วที่สุดหลังเกิดเหตุ
Date: 22 September 2015
เด็กบางคนอาจจะมีอาการซนและการขาดความสามารถในการควบคุมตัวเองเป็นอาการหลัก ซึ่งพบได้บ่อยในเด็กผู้ชาย หรือบางคนอาจจะมีอาการขาดสมาธิเป็นปัญหาหลัก
Date: 20 September 2015
โรคปริทันต์ คือโรคที่เกิดกับเนื้อเยื่อหรืออวัยวะรอบ ๆ ตัวฟัน ได้แก่ เหงือก เนื้อเยื่อปริทันต์ และกระดูกหุ้มรากฟัน
Date: 19 September 2015
อธิบดีกรมการแพทย์เผยกลุ่มหนุ่มสาววัยทำงาน ป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทเพิ่มมากขึ้น ชี้หากมีอาการปวดหลังมากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป ให้รีบพบแพทย์ทันที
Date: 19 September 2015
ภาวะครรภ์เป็นพิษ จะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงตั้งครรภ์หรือเกิดขึ้นทันทีหลังคลอดส่วนใหญ่แล้วมักมีอาการไม่รุนแรง ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจเกิดจากความบกพร่องของรก
Date: 19 September 2015
โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคที่พ่อแม่จะต้องระวังให้มาก เพราะสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งที่บ้านและในโรงเรียน และอาการของโรคมือ เท้า ปากก็คล้ายกับโรคหวัด
Date: 19 September 2015
โรคหัวใจเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของประเทศไทย ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม สาเหตุการตายก็เปลี่ยนจากการติดเชื้อเป็นอุบัติเหตุ
Date: 18 September 2015
น้ำลายที่ฉาบบนผิวฟันเมื่อรวมกับเศษอาหารทำให้มีเชื้อแบคทีเรียมาเกา ะและย่อยอาหาร และหลั่งกรดออกมา การที่มีเชื้อแบคทีเรียที่คราบทำให้เกิดเหงือกอักเสบ
Date: 18 September 2015
คงไม่ปฎิเสธว่า ในช่วงตั้งครรภ์คุณพ่อคุณแม่ต่างตื่นเต้นอยากจะเห็นหน้าลูกน้อยในท้องว่าจะเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิง หน้าตาจะเหมือนใคร มีความแข็งแรงหรือไม่
Date: 18 September 2015
บางครั้งเราเรียกว่า "ฟันผุจากขวดนม" โดยในวัยเด็กนั้น ฟันน้ำนมผุเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถทำลายฟันแท้ที่จะขึ้นในอนาคตได้ แต่เราสามารถป้องกันได้
Date: 16 September 2015
มีอาการเป็นหวัดคัดจมูก จามบ่อย น้ำมูกมีลักษณะใสๆ มักมีอาการคันจมูก คันคอ คันตา น้ำตาไหล แสบคอ หรือไอแห้ง (แบบระคายคอ) ร่วมด้วย บางรายอาจมีอาการปวดตื้อตรงบริเวณหน้าผาก
Date: 16 September 2015
โรคหัวใจและหลอดเลือดกำลังคุกคามสุขภาพคนไทยอย่างหนัก โรคหัวใจคร่าชีวิตชาวไทยชั่วโมงละ 5 คน ผู้คนทั่วโลกตายนาทีละ 33 คน
Date: 14 June 2015
หากพบว่าบุตรหลานของท่านโดยเฉพาะในเด็กผู้ชาย มีภาวะเลือดออกง่ายหยุดยาก มีจ้ำเขียวตามตัวหรือแขนขา โดยเฉพาะมักมีเลือดออกในข้อและกล้ามเนื้อนั่นอาจเป็นอาการและสัญญาณของโรคฮีโมฟีเลีย
Date: 14 June 2015
ภาวะสายตาผิดปกติการมองเห็นของคนสายตาปกติ เกิดขึ้นเมื่อแสงจากวัตถุวิ่งผ่านกระจกตาและเลนส์ตาไปตกพอดีบนจอประสาทตา
Date: 12 June 2015
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ 2012 หรือกลุ่มอาการทางเดินหายใจตะวันออกกลาง Middle East Respiratory Syndrome: MERS หรือโรคเมอร์ส เป็นเชื้อสายพันธุ์หนึ่งในกลุ่มไวรัสโคโรน่า (MERS Corona Virus :MERS CoV) ขณะนี้พบว่า การระบาดส่วนใหญ่อยู่ในประเทศแถบตะวันออกกลาง และล่าสุด มีการระบาดที่เกาหลีใต้ซึ่งมีรายงานการติดเชื้อจากคนสู่คนในวงจํากัด ซึ่งพบในกลุ่มผู้ป่วยด้วยกันหลายกลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลใกล้ชิด สมาชิกครอบครัวเดียวกัน บุคลากรทางการแพทย์แต่ยังไม่มีการแพร่กระจาย ของเชื้อในวงกว้าง.
Date: 19 March 2015
ภาวะติดเชื้อราในช่องคลอด หมายถึงภาวะที่เชื้อราที่มีชื่อว่า แคดิดา แอลบิแคนส์ (Candida Albicans) เติบโตมากผิดปกติ จนทำให้มีอาการคันและตกขาวบริเวณช่องคลอด หรือปากช่องคลอด สภาวะใดก็ตามที่เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในช่องคลอด มักเป็นสาเหตุให้เชื้อเพิ่มจำนวนมากขึ้น