5ป. 1ข. ป้องกันโรคไข้เลือดออก | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ความรู้เรื่องโรค

5ป. 1ข. ป้องกันโรคไข้เลือดออก

Date : 11 November 2015