สาธารณสุขเตือนภัยโรคตาแดง | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ความรู้เรื่องโรค

สาธารณสุขเตือนภัยโรคตาแดง

Date : 30 June 2016

โรคตาแดง เกิดจากการติดเชื้อไวรัส มักพบผู้ป่วยตาแดงในฤดูฝน เป็นโรคที่ไม่มีอันตรายรุนแรงแต่มีการแพร่ระบาดได้ง่าย และถ้าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มเป็นอาจติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนทำให้ตาพิการได้

นายแพทย์ศิริชัย  ลิ้มสกุล กล่าวว่า โรคตาแดงจากเชื้อไวรัส เกิดขึ้นได้บ่อยโดยเฉพาะในเด็กเล็ก และเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา เป็นโรคที่ไม่มีอันตรายรุนแรง แต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มเป็น ก็อาจติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนทำให้ตาพิการได้ โรคมักระบาดในกลุ่มคนที่อยู่รวมกันอย่างแออัด โดยอาจแพร่ติดต่อจากการสัมผัสโดยตรงกับน้ำตา ขี้ตาของผู้ป่วย ส่วนมากมักติดทางอ้อมโดยใช้มือสกปรกที่มีเชื้อขยี้ตา ใช้สิ่งของเครื่องใช้ เช่น ผ้าเช็คหน้า ผ้าเช็ดตัว แว่นตา ขันน้ำ และสิ่งของใช้อื่นๆ ร่วมกับผู้ที่เป็นโรค นอกจากนี้โรคตาแดงยังมีการแพร่ระบาดจากการที่แมลงวัน แมลงหวี่ตอมตา

อาการ หลังจากได้รับเชื้อโรคเข้าต ประมาณ ๒๔ - ๔๘ ชั่วโมง จะมีอาการระคายเคืองตา ปวดตา มีน้ำตาไหล กลัวแสงมีขี้ตามาก หนังตาบวม เยื่อบุตาขาวจะอักเสบ แดง ซึ่งอาจเริ่มที่ตาข้างใดข้างหนึ่งก่อน หรือเป็นทั้ง ๒ ข้างพร้อมกันก็ได้อาจมีไข้ต่ำๆ หรือครั่นเนื้อครั่นตัว หรืออาการปวดเสียวที่แขนขาด้วย ผู้ป่วยมักจะหายได้เองภายใน ๑ - ๒ สัปดาห์ ถ้าไม่มีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน

๑. เมื่อเป็นโรคตาแดงควรปฏิบัติตัวอย่างไร
๑.๑ เมื่อมีอาการตามที่กล่าวมา ควรรีบไปพบแพทย์ แพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะชนิดหยอดหรือป้ายตา เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากเชื้อแบคทีเรีย ป้ายตาติดต่อกันประมาณ ๗ วัน สำหรับผู้ป่วยบางรายที่มีไข้ ปวดศีรษะก็ใช้ยาลดไข้ แก้ปวด ตามอาการ ถ้ามีอาการรุนแรงขึ้นต้องรีบพบแพทย์อีกครั้ง
๑.๒ ควรพักสายตา ไม่ใช่สายตามากนัก
๑.๓ ควรหยุดเรียนหรือหยุดงานประมาณ ๑ - ๒ สัปดาห์ หรือจนกว่าอาการตาแดงจะหายเป็นปกติ และไม่ควรไปในที่ชุมชน เช่น โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ เพราะอาจนำโรคไปแพร่ติดต่อให้ผู้อื่นได้

การป้องกันโรคตาแดง
1. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่
2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งคัดหลั่งโดยตรงหรือของที่ปนเปื้อนสิ่งคัดหลั่งผู้ป่วย เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดมือ เครื่องสำอาง แว่นตา
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมขังหรือน้ำสกปรก ระวังไม่ให้น้ำกระเด็นเข้าตา หากสัมผัสแล้ว ให้รีบทำความสะอาดบริเวณนั้น และ/หรืออาบน้ำให้สะอาดทันที
4. ไม่ควรใช้มือขยี้ตา
5. ผู้ที่เป็นโรคตาแดง ควรงดการใช้ของสาธารณะหรือไปในที่สาธารณะจนกว่าจะหาย เช่น การเดินห้างสรรพสินค้า การใช้รถโดยสารประจำทาง การลงสระว่ายน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่ กระจายของเชื้อ
6. ไม่ควรใช้ยาหยอดตาร่วมกับผู้อื่น ควรล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังการหยอดยาเสมอ

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี