5 กลุ่มโรคฮิต ที่มากับฤดูฝน | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ความรู้เรื่องโรค

5 กลุ่มโรคฮิต ที่มากับฤดูฝน

Date : 20 June 2016

1. โรคไข้หวัดใหญ่
การติดต่อเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน มีอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และอ่อนเพลีย
การป้องกัน ใช้ผ้าปิดปาก ล้างมือบ่อยๆ


2. คอติดเชื้อ
สังเกตได้จากเริ่มอาการเจ็บคอเป็นหลัก จากนั้นจะมีไข้ และปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัว
การป้องกัน ดื่มน้ำมากๆ พักผ่อนให้เพียงพอ


3. ท้องเสีย อาหารเป็นพิษ
เกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำ ที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป มีอาการปวดมวนท้อง ท้องเสีย มีไข้ต่ำๆ บางรายมีอาการอาเจียนด้วย
การป้องกัน กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ


4. โรคไข้เลือดออก
เป็นโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นตัวนำโรค โดยที่ยุลายจะเพาะพันธุ์ได้ดีในหน้าฝน โดยีอาการไข้สูง และไข้ไม่ยอมลดลง บางราายมีอาการเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ร่วมด้วย
การป้องกัน ทายากันยุง อยู่ห่างจากที่ยุงลายเพาะพันธุ์


5. โรคมือ เท้า ปาก
ส่วนใหญ่พบในเด็ก อายุต่ำกว่า 10 ปี เกิดจากเด็กมีการสัมผัสกับสารคัดหลั่งที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อน มีอาการไข้สูง เบื่ออาหาร เจ็บคอ มีแผลแดงที่เพดานปากและมีผื่นแดงที่มือ แขน เท้าด้วย
การป้องกัน ดูแลสุขอนามัย ตัดเล็บให้สั้น ล้างมือบ่อยๆ


ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข