โรคเพลียเรื้อรัง | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ความรู้เรื่องโรค

โรคเพลียเรื้อรัง

Date : 4 October 2016

ข้อมูลจาก : ผศ.นพ.ชาญวิทย์  พรนพดล
ภาพจาก : pixabay.com

หากคุณรู้สึกอ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรง และมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ นอนไม่หลับ เจ็บคอ เรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ คุณอาจเป็น "โรคเพลียเรื้อรัง" ก็เป็นได้

โรคเพลียเรื้อรังอาจเกิดจากการทำงานผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันและการชำรุดของไมโทคอนเดรีย ซึ่งเป็นโครงสร้างเล็กๆ ในเซลล์กร้ามเนื้อ รวมถึงอาจเกิดติดเชื้อไวรัสเรื้อรังได้

ผูู้ป่วยที่มีโรคนี้อาจจะมีอาการผิดปกติทางจิตใจร่วมด้วย เช่น มีอาการซึมเศร้า ซึ่งจำเป็นต้องรับประทานยาต้านเศร้าร่วมด้วย นอกจากนั้นยังมีอาการที่พบบ่อยคือ รู้สึกอ่อนล้าทั้งกายและใจ เพลียไม่มีแรงอยู่ตลอดเวลาความจำลดลง ปวดเมื่อยตามร่างกาย การรับประทานอาหาร รวมทั้งการนอนผิดปกติ และขาดสมาชิก

สำหรับการรักษาโรคเพลียเรื้อรังนี้ ไม่อาจรักษาให้หายได้ด้วยการใช้ยาเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงจึงนับเป็นสิ่งสำคัญต่อผู้ป่วยที่จะช่วยบำบัดโรคนี้ และช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำได้ รวมไปถึงการออกกำลังกายที่ไม่ใช้แรงงาน เช่น การเดิน ว่ายน้ำ ซึ่งถ้าหากผู้ป่วยปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขได้อย่างแน่นอน