ภาวะกระดูกสันหลังยุบตัวในผู้สูงอายุ | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ความรู้เรื่องโรค

ภาวะกระดูกสันหลังยุบตัวในผู้สูงอายุ

Date : 4 February 2016

ภาวะกระดูกสันหลังยุบตัวนี้จะพบในผู้ป่วยที่มีอายุประมาณ 70-80 ปี ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่มีภาวะกระดูกพรุนร่วมด้วย (Osteoporosis) อาการปวดอาจรุนแรงมาก มักเกิดหลังจากที่ล้มก้นกระแทก และทำให้กระดูกสันหลังส่วนอกต่อเอวหรือส่วนเอวยุบตัวลง ผู้ป่วยบางคนต้องนอนนิ่งๆ จึงจะไม่ปวด ไม่มีอาการปวดร้าวลงขา ชา หรืออ่อนแรง


การรักษาในเบื้องต้นเป็นการให้ยาแก้ปวดที่มากเพียงพอ ใส่เสื้อเกราะพยุงหลังที่เหมาะสม (มักจะเป็นชนิดใส่สูงให้มาถึงไหล่) ให้ยารักษาภาวะกระดูกพรุน และ Calcium บำรุงกระดูก ในผู้ป่วยที่อาการไม่ดีขึ้นภายใน 3-4 สัปดาห์ อาจพิจารณาให้การรักษาโดยการฉีด Cement เข้าไปในตัวกระดูกที่ยุบ (vertebroplasty) เพื่อทำให้กระดูกที่ยุบหยุดการขยับเขยื้อนก็จะหายปวดทันที แต่ก็ยังต้องรักษาภาวะกระดูกพรุนโดยการใส่เสื้อเกราะและรับประทานยาต่อไป


ขอบคุณข้อมูลจาก : รศ.นพ.อารีศักดิ์ โชติวิจิตร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางกระดูกสันหลังและการผ่าตัดข้อเทียม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล