เช็คสภาพหัวใจ ก่อนเต้นผิดจังหวะ | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ความรู้เรื่องโรค

เช็คสภาพหัวใจ ก่อนเต้นผิดจังหวะ

Date : 28 December 2015

อาการ  
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เกิดจากการมีจุดหรือตำแหน่งในหัวใจเกิดกระแสไฟฟ้าผิดปกติ หรือมีการลัดวงจรของไฟฟ้าในหัวใจซึ่งจะมีผลต่อการหมุนเวียนของเลือดในบริเวณที่เกิดกระแสไฟฟ้าผิดปกติ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิดทำให้มีภาวะเลือดตกค้าง และเกิดลิ่มเลือดขึ้นในช่องหัวใจ โดยลิ่มเลือดนั้นมีโอกาสที่จะหลุดจากหัวใจไปตามอวัยวะต่างๆในร่างกาย โดยส่วนใหญ่มักจะหลุดไปที่สมอง ทำให้เส้นเลือดสมองอุดตันและอาจเกิดภาวะอัมพาดในที่สุด

สาเหตุของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น การดื่มชา กาแฟ หรือยาบางชนิด ความเครียด ความวิตก โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจเต้นผิดจงหวะมากกว่าคนทั่วไป

เช็คได้อย่างไรว่าเราเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

  • เจ็บหน้าอก เกิดจากหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ทำให้แรงบีบตัวของหัวใจในแต่ละครั้งไม่เพียงพอที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงหัวใจรวมทั้งส่วนต่างๆของร่างกาย
  • เป็นลมหมดสติ เกิดจากหัวใจเต้นช้าหรือเร็วกว่าปกติ ทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะสมองและหัวใจทำให้มีอาการหน้ามืด เป็นลม
  • เกิดลิ่มเลือดในหัวใจ ซึ่งลิ่มเลือดนี้อาจหลุดผ่านหัวใจออกไปที่หลอดเลือดแดงใหญ่ หรือหลุดไปอุดตันเส้นเลือดแดงต่างๆในร่างกาย ทำให้เกิดภาวะผิดปกติในบริเวณอวัยวะที่มีการอุดตัน เช่น ภาวะเส้นเลือดสมองตีบ และภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายไปเลี้ยงแขนขาอุดตันอย่างเฉียบพลัน

คลื่นไฟฟ้า...กับการรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาให้หายขาดได้ด้วยการจี้ด้วยคลื่นไฟฟ้า โดยแพทย์จะเจาะเส้นเลือดบริเวณต้นขาของคนไข้แล้วสอดสายสวนหัวใจเข้าไปหาตำแหน่งไฟฟ้าในหัวใจที่ลักวงจร จากนั้นจะปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ เข้าไปทำให้อุณหภูมิที่ปลายสวนหัวใจสูงขึ้น จาก37 C เป็น 50-60 C ทำให้ไฟฟ้าในหัวใจที่มีการลัดวงจรในขณะนั้น ถูกทำลายลงซึ่งการรักษาด้วยวิธีนี้ ผู้ป่วยจะใช้เวลาพักฟื้นที่โรงพยาบาลเพียง 1-2 วัน เท่านั้น ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น