โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ความรู้เรื่องโรค

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

Date : 11 August 2016

ข้อมูลจาก : รศ.นพ.พีรพันธ์  เจริญชาลี
ภาพจาก : pixabay.com

อาการเป็นหวัดคัดจมูกเป็นๆ หายๆ หรือเป็นหวัดตลอดทั้งปี อาจเป็นอาการของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

โรคจมูกอักเสอบจากภูมิแพ้ หรือโรคแพ้อากาศพบได้ทุกวัยโดยเฉพาะเด็กกับผู้ใหญ่ โรคนี้มักจะสร้างความรำคาญให้กับผู้ป่วยและคนข้างเคียงนอกจากนี้ยังทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ เช่น โรคไซนัสอักเสบ หรือหูชั้นกลางอักเสบ

สาเหตุของโรคนี้เกิดจากกรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อม อาทิ ไรฝุ่น แมลงสาบ เชื้อรา ละอองเกสร ซึ่งทำให้ร่างกายเกิดการตอบสนองผิดปกติทำให้มีอาการเป็นหวัดคัดจมูก น้ำมูกไหล คันจมูก จาม และอาจมีอาการคันหรือเคืองตาร่วมด้วย และอาการเหล่านี้จะเป็นๆ หายๆ ตลอดทั้งปี หากเป็นในเด็กก็จะเป็นหวัดตลอดปี มีน้ำมูกใสสลับข้นเป็นๆ หายๆ หายใจเสียงดัง คัดจมูกตอนกลางคืน บางรายขอบตาล่างคล้ำ คันจมูก

แนวทางในการรักษาทำได้ด้วยการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังซึ่งจะช่วยบอกได้ว่าผู้ป่วยแพ้สารใด รวมไปถึงการตรวจร่างกาย ซึ่งจะตรวจเน้นอวัยวะที่สัมพันธ์กับโรค เช่น เยื่อบุโพรงจมูก การอักเสบของโซนัสและหูชั้นกลาง การมีโรคหืด หรือมีโรคผื่นแพ้ร่วมด้วย นอกจากนี้ ผู้ป่วยยังต้องหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ การใช้ยารักษา ซึ่งมีทั้งยาพ่นทางจมูกและยารับประทาน รวมทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันภูมิแพ้ และควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง