ไข้เลือดออก | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ความรู้เรื่องโรค

ไข้เลือดออก

Date : 12 November 2015

โรคไข้เลือดออกที่พบในไทย เกิดจากไวรัสเดงกี  มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ระยะฟักตัวในยุง 8 - 12 วัน  เมื่อยุงไปกัดคนก็จะปล่อยเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย

อาการ
1. ไข้สูง 39 - 40 องศา ประมาณ 2 - 7 วัน ปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะ บางรายอาจมีอาการชัก
2. อาการเลือดออกเล็กๆ กระจายตามลำตัว แขน ขา  รายที่รุนแรงอาจอุจจาระเป็นเลือด สีดำ และช็อคได้
3. ตับโต กดเจ็บ ส่วนใหญ่จะคลำพบตับโต  ประมาณวันที่ 3 - 4 นับแต่เริ่มป่วย
4. ความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือด หรือช็อก  :  มักจะเกิดช่วงไข้จะลด โดยผู้ป่วยจะมีอาการกระสับกระส่าย มือเท้าเย็น รอบปากเขียว อาจมีอาการปวดท้องมาก ก่อนจะมีอาการช็อก ชีพจรเบาเร็ว ความดันต่ำ

การรักษา

  1. ให้ยาลดไข้ ยาลดไข้ที่ควรใช้คือ “พาราเซตามอล” ห้ามใช้แอดไพริน
  2. ดื่มน้ำให้เพียงพอ ในรายที่ขาดน้ำ ให้ดื่มน้ำเกลือแร่บ่อยๆ
  3. ดูแลอาการอย่างใกล้ชิด ถ้าผู้ป่วยมีอาการกระสับกระส่าย มือเท้าเย็น คลื่นไส้ อาเจียน ใจสั่น หน้ามืด